Що таке логіка

Що таке логіка

З логікою пов’язані поняття «логічне мислення», «логічне умовивід», «логічна взаємозв’язок». Часто її розглядають як синонім раціональності. Під логікою мається на увазі і наука, і образ мислення.

Інструкція

  1. Саме слово походить від грецького logos — слово, міркування, розум, поняття. Логіка як наука вивчає закони правильного мислення. Відповідно до одного з її принципів, правильність виведення визначається логічністю міркування. Відштовхуючись від вірної бази, можна прийти до вірного висновку. Логіка грунтується лише на міркуванні, без залучення інтуїції і досвіду. Наука досліджує принципи отримання істинних висновків, аналіз їх правильності. Так, прикладом правильного міркування буде «Всі собаки ходять на чотирьох лапах. Всі вівчарки — собаки. Значить, все вівчарки ходять на чотирьох лапах ».
  2. Єдина наука логіка включає в себе різні системи — модальну, багатозначну і т.п. Багатозначна логіка, приміром, окрім «істинно» і «хибно», оперує також поняттями «можливо», «невизначено» та іншими. Засновником формальної логіки, однією з найдавніших наук про мислення, вважається Аристотель. Логіка в класичному розумінні не досконала, адже якщо розмірковує виходить з невірної посилки, то і висновок не буде істинним. Існує навіть неформальна логіка, система, що досліджує логічні помилки.
  3. Логіка і мислення тісно пов’язані. Пізнаючи світ, людина відстежує закономірності в різних явищ, на основі цього формує поняття, які потім використовують у повсякденному житті. Все людське спілкування побудоване на поняттях (і їх взаємозв’язках), без них воно було б неможливо. Логіка використовується в математиці, філософії, інформатики, в електроніці при побудові електронних схем, в соціоніці. Вона дозволяє передбачати послідовність дій, подій.
  4. Логічне мислення застосовував кожен, коли намагався щось довести або спростувати, осмислити щось. Для такого мислення характерне вміння оперувати абстрактними поняттями, конкретизувати, узагальнювати, синтезувати, аналізувати, порівнювати. Людина, мисляча раціонально, логічно, добре бачить причинно-наслідкові зв’язки. На співбесідах здобувачам іноді пропонують виконати тести на визначення здатності до логіки.