Що таке логістика

Що таке логістика

Слово «логістика», спочатку є математичним терміном, в сучасному суспільстві прийняло нове значення і використовується для визначення процесу раціональної організації доставки товарів і послуг. До недавнього часу в цьому сенсі воно застосовувалося лише в економічній теорії, але сьогодні стало дуже поширеним і навіть модним.

Інструкція

Логістика — частина економічної науки і область бізнесу, яка допомагає оптимізувати процес обігу продукції, послуг і товарів між виробниками та споживачами. В умовах перевищення пропозиції над попитом у багатьох сферах єдиний спосіб залишитися на ринку — оптимізувати складські та транспортні витрати, раціоналізувати процес виробництва, збуту та сервісу підприємств. Саме цим і займається логістика.

Основна мета логістики, описана вище, поділяється на безліч завдань: в процесі оптимізації вибирається вид транспортного засобу; визначаються маршрути; організовуються транспортування, упаковка вантажів, маркування; здійснюється управління запасами; формуються збірні замовлення і так далі. Логістика включає в себе також управління митними послугами. Таке широке поле діяльності дозволило розділити цю теорію на кілька видів.

Поняття «логістика» включає в себе наступні напрямки: транспортна, інформаційна, логістика постачання і запасів, складування і збуту. Кожне займається оптимізацією витрат у відповідній сфері. Так, логістика запасів передбачає облік продукції на складах і контроль за станом запасів. Транспортна доводить до досконалості процес доставки вантажів за допомогою вибору найкращого маршруту, відповідного транспорту, професійного водія. Логістика постачання забезпечує оптимальне зберігання і доставку сировини, інформаційна — ефективно розподіляє потоки інформації.

Різні компанії вибирають для себе різні логістичні системи залежно від специфіки діяльності. Деяким достатньо працювати з базами даних, щоб оптимізувати витрати, інші підприємства користуються системами, спрямованими на складську або постачальницьку діяльність. Важливо, щоб кожна система забезпечувала виконання основних завдань і включала в себе всі необхідні для здійснення успішної діяльності компанії види логістики.

Джерела