Що таке масив

Що таке масив

Зі сто відсотковою впевненістю можна сказати, що не існує програміста, який не використовує у своїх програмах масив. Вони не тільки спрощують життя розробника, але і роблять можливим виконання завдань, які без нього просто неможливо виконати.

Інструкція

Масивом називається упорядкований набір даних, необов’язково одного типу, який ідентифікується за допомогою одного або декількох індексів. Перший тип масиву — статичний. Він присутній у всіх мовах високого рівня. Такі масиви буваю одновимірними і багатовимірними (зазвичай мають не більше ніж 2 або 3 вимірювання). У деяких мовах останні відсутні, наприклад, ActionScript. У ньому вони організовуються за допомогою створення так званого «масиву масивів», тобто розміщення в осередках масиву не простих даних (int, Boolean, byte і т.д.), а інших масивів.

Приклади оголошення статичного масиву в різних мовах:

У мові Pascal:

x: array [1 .. 15] of Integer; {Одновимірна масив 15ти елементів типу Integer}

x1: array [1 .. 5, 1 .. 5] of Char; {Двовимірний масив (таблиця) на 5 рядків і 5 стовпців}

У мовах C / C + +:

int a [10]; / / Одновимірна масив на10 елементів типу ціле число (int)

double b [12] [15]; / / Двовимірний масив на 12 рядків і 15 стовпців типу double

Другим видом масиву є динамічний. Даний тип може змінювати свій розмір в процесі виконання програми. Ця особливість може бути вельми корисною. Вона використовується в тому випадку, коли складно відразу вирішити, який розмірності варто створювати масив.

Приклади:

У мові Delphi:

a1: Array of Byte; / / Одновимірна масив типу byte

a2: Array of Array of char; / / Багатомірний масив типу char

У мові С + +:

float * arr1; / / Одновимірна масив

int ** arr2; / / Багатомірний масив

arr1 = new float [70]; / / виділення 70 блоків розміром float

arr2 = new int * [99]; / / виділення 99 блоків розміром покажчика на int

for (int k = 0; k

arr2 [k] = new int [17];

Переваги масивів — легкість визначення адреси елемента за індексом, однаковий час доступу до будь-якого елементу і невеликий розмір елементів. Однак, є й деякі недоліки, властиві їх різним типам. Наприклад, недоліком статичного масиву є відсутність динаміки, а динамічного масиву — більш низька швидкодія. Тому варто вибирати саме той тип, який оптимально підходить для вирішення поставленого завдання.