Що таке математика

Що таке математика

Як це не парадоксально, але про те, що таке математика, з незапам’ятних часів і до наших днів сперечаються самі математики. Зародившись в глибокій старовині, ця наука постійно розвивалася, примушуючи людей із століття в століття переосмислювати її значення. Сьогодні математика має потужний аналітичний апарат і теоретичний базис, вона включає в себе безліч самостійних дисциплін і претендує на звання цариці наук.

Інструкція

  1. Математикою називають фундаментальну науку, присвячену вивченню універсальних законів, що випливають із природної природи матеріального світу і описують абстрактні структури і відносини. Термін «математика» походить від двох давньогрецьких слів: μάθημα і μαθηματικός, що означають «вивчення» і «сприйнятливий», відповідно. Історично математика виникла на основі розвитку практик рахунку та вимірювань, але сьогодні це незрівнянно більш глибоке поняття.
  2. Існує безліч визначень математики, але вважається, що жодне з них не описує її в достатній мірі повно. Дуже поширеною думкою в науковому середовищі є також судження про те, що математика взагалі не може бути визначена досить точно як би там не було і коли б це не було. Тому має сенс лише характеризувати математику об’єктом її дослідження, змістом, напрямами і методом.
  3. Змістом математики прийнято вважати систему вже створених математичних моделей, а також теоретичну базу і аналітичний апарат для створення нових моделей та їх розвитку. Розробляються моделі описують властивості і відносини між абстрактними об’єктами, в більшості випадків не мають відповідних сутностей в реальному світі. Однак у кінцевому підсумку математика як дисципліна покликана задовольняти потреби інших наук і напрямків діяльності людства, забезпечуючи їх адекватними інструментами вирішення практичних завдань.
  4. Виділяють теоретичну і прикладну математику. Теоретичний розділ даної науки повністю присвячений розвитку, вирішення актуальних внутрішніх питань, удосконалення методів і концепцій. Прикладна математика ж спеціалізується на створенні апарату і математичних моделей, придатних для застосування в суміжних з нею наукових областях та інженерних дисциплінах.
  5. Методологія математики побудована в основному на аксіоматичному методі та концепції логічного висновку. Іншими словами, апріорні знання про об’єкти досліджень стають основою для вузького набору аксіом, на основі яких згодом формується все різноманіття тез і теорем, які лягають в основу математичних моделей.