Що таке менеджмент

Що таке менеджмент

Слова «менеджмент» і «менеджер» вже стали частиною нашого мовної культури, хоча є калькою з англійських management, manager — управління, керуючий. Зараз у будь-якій компанії існують посади менеджерів і цілі відділи менеджменту. Поняття менеджменту набагато ширше, ніж просто керівництво компанією, воно має кілька значень.

Інструкція

Менеджмент може означати трудовий процес, який полягає в розумовій діяльності, спрямованої на підвищення одержуваної підприємством прибутку. У цьому процесі використовуються можливості аналізу, постійний моніторинг ринкової ситуації, вивчення існуючого попиту на товари, вироблені компанією, реалізація її продукції. Крім того, в цьому випадку менеджмент увазі і роботу з персоналом — проведення навчання та тренінгів, що дозволяють підвищити вмотивованість і, в кінцевому разом, продуктивність праці.

Менеджмент — це і безпосередньо процес управління, в який включені всі відповідні функції, методи і засоби. Менеджмент це ціла система, що об’єднує в єдине ціле всі складові управлінської діяльності: прогнозування, планування, створення оптимальних і найбільш ефективних організаційних структур, керівництво, координація діяльності всіх підрозділів, заходи щодо контролю якості та аналізу.

Організаційна структура, що об’єднує менеджерів в окремі підрозділи або відділи, також може називатися менеджментом. Така організаційна структура може здійснювати управлінські функції, як на підприємстві, так і в окремому муніципальному об’єднанні, регіоні, державі. Кадровий склад такої структури також носить назву менеджменту.

Крім того, менеджмент уже став окремою науковою дисципліною, предметом вивчення у вузах. У нас в таборі він розглядається як один з напрямків економіки. Вивченню цієї дисципліни присвячені науково-дослідні роботи та дисертації, публікуються статті в спеціальних журналах, видаються книги. Оскільки, вивчення цього наукового напрямку спирається на досвід і практику, менеджмент розуміється як осмислення і додаток управлінських рішень в процеси реального виробництва.