Що таке методологія

Що таке методологія

Багато студентів при написанні курсових та дипломних робіт стикаються з такими поняттями, як метод та методологія. Але якщо перший термін зрозумілий більшості, то другий викликає безліч питань. Але для того, щоб не тільки включити в диплом розділ «Методологія», а й дійсно використовувати її в роботі, потрібно зрозуміти, що це.

Інструкція

  1. У загальних словах, методологія — це система методів і засобів, що використовуються в науці або практиці людської діяльності. Як випливає з опису, можна виділити як мінімум два основних типи методологій — теоретичну і практичну. Перша включає в себе перш за все методи, пов’язані з мисленням, друга — конкретні дії для досягнення певного результату.
  2. Теоретична методологія найактивніше використовується при створенні наукових теорій і моделей. Одна з її основ — це гносеологія, розділ філософії, присвячений специфіці і можливості пізнання. У цьому типі методології навіть можна виділити особливий підтип — наукову методологію, що складається саме з методів, які застосовуються в конкретній науці. У комплекс методів наукової методології входить створення теорій у вигляді узагальнення досвіду вченого; гіпотези, тобто припущення, що пояснює явище, але ще не підтверджене експериментально; методи експериментів, тобто практичної перевірки загальних положень, і методика спостереження, яка дає можливо правильно сприймати і зафіксувати будь-яку ситуацію або стан, свідком якої став учений.
  3. Також теоретична методологія використовується при створенні філософських праць і теорій. До видів подібної методології обноситься і діалектика, широко відома завдяки своєму використання в марксистському напрямку у філософії.
  4. Практична методологія включає в себе конкретні методи дослідження. Зазвичай в курсової чи дипломної роботи студент повинен використовувати обидва типи методології, теоретичну — щоб описати принципи дослідження, і практичну — щоб конкретно його втілити.
  5. Прикладом практичної методології можна вважати методологію вирішення задач. Це актуально для таких дисциплін, як інформатика, математика та інші. У цьому випадку методологія описує конкретні алгоритми рішення для окремих типів завдань.