Що таке міфологія

Що таке міфологія

Слова «міф», «міфологія» часто народжують в уяві асоціацію з богами Олімпу, подвигами Геракла і т.д. Міфологія — невід’ємна і цінна частина будь-якої культури: грецькою, слов’янською, скандинавської, індійської та інших.

Інструкція

  1. Слово «міфологія» походить від грецьких слів mythos (переказ) і logos (слово). Під міфологією мається на увазі і наука про міфи, і звід міфів, і спосіб осмислення навколишнього середовища (відображення дійсності у вигляді фантастичних історій). Спочатку це були розповіді, передані в усній формі і відображають уявлення про світ стародавніх народів. Люди намагалися осмислити історичні події та природні явища, в процесі чого часто неживих предметів і феноменам приписувалися властивості морського істот. Міфи несуть в собі відбиток світогляду народу в уражених історичний період.
  2. Як правило, міфи оповідають про діяння античних богів і героїв, про походження всесвіту, людей, тварин, небесних світил і планет. В очах сучасної людини подібні перекази виглядають перебільшеними і неправдоподібними. Вони дійшли до нас у вигляді літературних пам’яток. Відомі міфи — давньогрецькі, давньоримські, скандинавські, слов’янські, індійські, китайські. Кожен народ з довгою історією має свою міфологію, але не завжди вона зберігається і доходить до нащадків у первозданному вигляді. Історики помічають, що міфологія різних народів світу часто має багато спільного. Це прийнято пояснювати взаємопроникненням культур.
  3. Міфи мають свою класифікацію в сучасній науці. Вони бувають космогонічні (про походження світу), солярні (в центрі світобудови — Сонце), лунарние (о Місяці). Антропогоніческіе міфи оповідають про створення людини, тотемічні — про тварин, культові — про обряди і культових діях і т.д. Для міфології характерний символізм, метафори, одухотворення предметів і явищ. Вона прагне дати відповіді на питання «як?» І «чому?». Міфологія часто має тісний зв’язок з традиціями, релігією, що видно на прикладі язичництва.