Що таке мікроекономіка

Що таке мікроекономіка

Мікроекономіка є науку, що вивчає поведінку індивідів у процесі їх взаємодії на ринку. На принципах мікроекономіки будується ціла ринкова система, що дозволяє характеризувати учасників ринку з боку попиту та пропозиції.

Інструкція

  1. У рамках мікроекономіки вивчається окремий індивід чи домогосподарство, яка бере участь в економічних відносинах. Мікроекономіка досліджує всі можливі мотиви поведінки даного індивіда на ринку, що змусили прийняти його те чи інше рішення щодо даного продукту. Виявляється те, наскільки індивід незалежний у своєму виборі.
  2. Мікроекономіка розглядає групу індивідів, об’єднаних загальною виробничою діяльністю. Прикладом може служити підприємство, що здійснює певний вид діяльності. У цьому випадку мікроекономіка, вивчаючи ринкові відносини між співробітниками цього підприємства, бере до уваги не сукупність індивідів, які працюють відокремлено, а саме підприємство, вивчаючи його поведінку на цьому ринку. І тут виробництво виступає як єдине ціле.
  3. У теорію мікроекономіки включена і теорія ринків товарів і послуг. Відносини на ринках будуються за рахунок участі в них виробників і споживачів, останні і виступають в ролі індивідів. До дослідження ринку мікроекономіка підходить з двох сторін. З одного боку ринок виступає як цілісна система з незалежними попитом і пропозицією. З іншого боку, ринок представляється як система взаємопов’язаних елементів (учасників), які мають взаємозалежні інтереси, що впливають на формування попиту та пропозиції.
  4. Мікроекономіка займається вивченням ринків факторів виробництва, сировини та ресурсів. Оскільки для мікроекономіки вкрай важливо ціноутворення на ринках товарів і послуг, для неї також має значення формування доходів споживачів, які мають безпосереднє відношення до принципів формування факторних цін, а також законів розподілу доходів за факторами виробництва.
  5. Досліджуючи теорії окремих ринків, макроекономіка тим самим робить оцінку економічної рівноваги в цілому, складаючи співвідношення глобальних пропорцій.

Корисні поради

Під поняттям «глобальні пропорції» мікроекономіка має на увазі співвідношення вартості факторів виробництва і самого виробництва з урахуванням використовуваних факторів.