Що таке мілітаризація

Що таке мілітаризація

Динамічний розвиток людства в останні півтора століття поповнило словники безліччю термінів, що позначають величезну кількість нових понять. Одним з таких термінів є мілітаризація. Воно описує явище зовсім не нове, але проявилося особливо яскраво саме в даний період. Про те, що таке мілітаризація, оповідають роботи іменитих політологів, соціологів, істориків. Але в чому суть цього явища?

Інструкція

За своєю суттю мілітаризація — це процес зміни і пристосування економіки, науки, соціальних, громадських, політичних та інших сфер життя країни до концепцій мілітаризму. Мілітаризм є державною ідеологією. Основний її доктриною є нарощування військового потенціалу, постійне вдосконалення озброєнь, розвиток військового мистецтва. Одночасно з цим, мілітаризм багато в чому виправдовує переважне використання військової сили у вирішенні зовнішньополітичних, а часто і внутрішніх конфліктів.

Терміни «мілітаризм» (похідне від французького militarisme — військовий) і «мілітаризація» виникли в середині 19 століття. Вони характеризували стан справ у Франції, викликане режимом правління і політикою Наполеона III. Ці слова міцно увійшли в лексикон політологів та істориків ближче до кінця дев’ятнадцятого і початку двадцятого століття, коли економічні, політичні та територіальні суперечності між провідними капіталістичними державами підійшли до стадії відкритого військового протистояння. Мілітаризація економік, громадських і політичних укладів багатьох країн у цей період йшла небаченими раніше темпами.

У глобальному плані мілітаризація як процес має дуже двоїсте значення для держави, в якій вона відбувається. Основною її рисою є переведення економіки на військові рейки для забезпечення зростання військового потенціалу, обумовлює успішну конкуренцію в гонці озброєнь. З одного боку, це призводить до постійного підвищення бюджетних витрат на військово-промисловий комплекс, зміст численної армії і озброєнь, що є причиною зменшення фондів, що виділяються на розвиток культурних, соціальних, суспільних сфер життя. З іншого боку, мілітаризація надзвичайно сильно стимулює дослідницьку та конструкторську діяльність у багатьох галузях науки і техніки (від механіки до електроніки, ядерної фізики та теорії інформації).

Узагальнюючи, можна сказати, що мілітаризація — це процес проникнення військової ідеології в усі сфери життя країни, переведення її економіки, політичної ідеології, більшості наукових і технічних напрямів у воєнний русло. Мілітаризація стимулює науково-технічний прогрес, але при цьому стрімко виснажує внутрішні ресурси держави, перешкоджає гармонійному існуванню і всебічному розвитку його соціальних, культурних, суспільних традицій.