Що таке мислення

Що таке мислення

Про розвиток мислення написано сотні книг, в них вчать мислити позитивно, творчо і масштабно. Але про те, що таке мислення, пишеться не так уже й багато. Про види і законах мислення, особливості його в різному віці пишуть багато, а от про суть самого процесу мало де згадується.

Інструкція

  1. Сприйняття навколишнього світу глибоко суб’єктивно, у кожної людини воно своє, пов’язане з особливостями його як самої особистості, так і досвіду взаємодії з іншими людьми. Після того, як подія пішло в минуле, воно може залишити в свідомості уявлення, тобто свій образ.

       Мислення — це відбувається у свідомості процес оперування образами-уявленнями, а також більш складними формуваннями, такими як поняття і судження. Поняття — це словесно оформлена ідея про предмет, а судження є результатом визначення одного поняття через інше.
  2. Мислення — процес створення різноманітних зв’язків між уявленнями, поняттями і судженнями. Цей процес властивий всім людям, навіть розумово відсталим. Однак здатність тримати в голові багато понять і зв’язків одночасно і здатність розділяти тонкі відмінності предметів і явищ відрізняє людей високого інтелекту від індивідуумів з більш низьким рівнем.
  3. Для мислення властиво виділення самого головного, основного та ігнорування безлічі деталей. На основі досвіду і узагальнення людина робить висновки про властивості навколишнього світу і набуває здатності прогнозувати і робити висновки, з цим пов’язане поняття про істинність мислення. Істинне мислення — таке, яке адекватно дійсності, тобто дозволяє людині без попереднього знання всіх особливостей конкретної ситуації робити умовиводи і висновки, виходячи із загальних знань. Якщо ці висновки виявляються відповідними дійсності, таке мислення називають істинним. Приклад — умовиводи Шерлока Холмса. Це літературний герой, але в нього був і реальний прототип. Хоча по життю такі приклади — велика рідкість, і зазвичай людям доводиться миритися з певною часткою помилок.
  4. Інше поняття — правильність мислення, тобто вміння, навички оперувати поняттями і судженнями за законами логіки. Більшість людей закони логіки відчуває інстинктивно і не робить логічних помилок. Проте правильне мислення не завжди дає істинні результати, зазвичай це відбувається через неточності вихідних даних або їх недостатності. Адже світ набагато складніше задачника по логіці.