Що таке множник

Що таке множник

Тему «твір і множник» вивчають у другому класі загальноосвітньої школи, але, як часто трапляється, до десятого ці поняття забуваються або переплітаються з безліччю інших. До того ж, термін «множник» вживається і в інших науках, а тому освічена людина повинна знати, що мається на увазі під цим поняттям.

Інструкція

Під множником в математиці розуміють будь-яке число, на яке задане ділиться без залишку. Тобто це те число, яке показує скільки саме разів повторити як доданка інше число, яке називають множимо. Результат таких математичних обчислень називають твором. Якщо множників у прикладі декілька, то вони нумеруються і називаються, відповідно, «перший множник», «другий» і т.д.

Поняття «множник» існує і у фізиці, де воно застосовується в якості складової частини складних формул. Так, Ланде множник — це складова частина у формулі для розщеплення рівнів енергії в магнітному полі.

Вища математика використовує поняття «інтегруючий множник», тобто це величина, після множення на яку частину диференціального рівняння звертається в повний диференціал деякої функції.

В економічній теорії є поняття дисконтирующих множника, введене англійцями (discounting multiplier) як розрахункового показника при оцінці довгострокових грошових операцій. Зокрема, з його допомогою визначається величина інвестованого суми для отримання потрібної прибутковості через заданий проміжок часу. Це ж поняття сьогодні використовують і страхові компанії, і аудитори в оцінках перспективності проектів, аналізі витрат і інвестиційних ризиків.

З математики «множник» запозичений і фахівцями в області лінійного програмування, які використовують множники Лагранжа (Lagrange multipliers) для перевірки оптимальності допустимого рішення цільової функції. Позначається він грецької буквою «лямбда» і застосовується при вирішенні в основному теоретизированним завдань на умовний екстремум.