Що таке накладні витрати

Що таке накладні витрати

При аналізі витрат підприємства на виробництво продукції їх поділяють в залежності від характеру зв’язку з об’єктом на прямі і накладні витрати. Якщо перші мають пряме відношення до одиниці товару і впливають на ціноутворення, то другі не можна віднести безпосередньо до об’єкта виробництва.

Інструкція

Накладні витрати являють собою додаткові витрати підприємства для забезпечення процесів виробництва та обігу продукції. Вони супроводжують основну діяльність компанії, однак не пов’язані з нею безпосередньо, тому не можуть бути включені у вартість товару, робіт чи послуг. До даних витрат відносять: утримання та експлуатація основних засобів, організація і обслуговування виробництва, навчання працівників; відрядження, відрахування на соціальне страхування; заробітна плата адміністративного персоналу; псування матеріальних цінностей; простої та інші невиробничі витрати.

Найбільш популярним прикладом накладних витрат є оплата інтернету і телефонного зв’язку. Якщо підприємство займається торгівлею, то для накладні витрати будуть представлені також витратами на зберігання, упакування, транспортування і збут товару.

Багато підприємств прагнуть мінімізувати накладні витрати, так як вони не можуть бути повністю погашені за рахунок включення у вартість товару. Однак вони забезпечують нормальне функціонування компанії, тому до питання оптимізації необхідно підходити досить акуратно. У собівартість продукції їх можна записати побічно, застосовуючи різні методи.

Найбільш поширеними способами планування накладних витрат є:

1) Метод прямого рахунку по окремих статтях витрат.

2) Обчислення витрат у відсотковому співвідношенні щодо заробітної плати працівників, зайнятих у виробництві.

3) Змішаний метод. У цьому випадку частина накладних витрат (податки, амортизаційні відрахування, зарплата адміністративного персоналу та інше) визначається прямим методом, а друга частина — методом процентного співвідношення.

У результаті можна визначити суму накладних витрат на одиницю продукції і спланувати їх відносно господарської діяльності підприємства.