Що таке народ

Що таке народ

Соціологічний термін «народ» має кілька значень, але в будь-якому з них це певна група людей від декількох десятків чоловік до населення цілої країни.

Інструкція

  1. Народ в значенні «етнос» — це група людей, об’єднаних спільними ознаками різного характеру, таких як мова, місце проживання, культура, звичаї пр. Ознаки, найбільш явно відрізняють один етнос від іншого, називаються етнічними маркерами. Це може бути фізична зовнішність, одяг, релігійні ритуали, житла та ін Маркерами першого порядку прийнято вважати культурні та релігійні звичаї, оскільки місце проживання і мова не завжди є загальними (наприклад, у циганського народу), представники одного етносу іноді проживають на територіях різних країн і можуть говорити на різних мовах
  2. Народ в значенні «нація» (від лат. Natio) — це спільнота громадян однієї держави, об’єднаних однією територією проживання, спільною історією, культурою, ментальністю і політичним ладом. Мова необов’язково входить в ці фактори, оскільки в одній і тій же країні можуть бути офіційно прийнято декілька мов. Наприклад, у Канаді — англійська і французька, в Швейцарії — німецька, французька та італійська.
  3. Проміжним значенням між «етносом» і «нацією» можна назвати «етнотацію». Це етнос, що переростає в націю, що в сучасному світі відбувається дуже рідко. Націю, яка має яскраво виражені моноетнічні особливості, теж важко виділити. Найбільш поліетнічною нацією вважається США.
  4. Народ в значенні «простолюд» — презирливе звернення до непривілейованої частини населення, що відрізняється від «еліти» і «влади». У цьому сенсі термін часто вживають у політичній сфері.
  5. Народ в значенні «натовп» — велике скупчення людей в одному місці, наприклад, у громадському транспорті в годину-пік. Це визначення також часто носить негативне забарвлення.
  6. Народ в значенні «публіка» — спеціальний професійний термін, що вживається в різних ділових або творчих сферах. Наприклад, торговці — про покупців, театральні і кіно діячі — про глядачів, водії і співробітники транспортних служб — про пасажирів і т.д.