Що таке народжуваність і смертність в сучасній екології

Що таке народжуваність і смертність в сучасній екології

Народжуваність і смертність у сучасній екології — два визначальні чинники на розподіл природних ресурсів між популяціями, збереженні природного біологічної системи у вигляді біоценозу, підтримання балансу кількості особин на одиницю території. Часто для збереження того чи іншого виду потрібно штучне втручання в біологічну систему.

Інструкція

Народжуваність в сучасній екології — це загальна кількість нових особин певної популяції. У сучасній екології розрізняють абсолютну і питому народжуваність. Абсолютна народжуваність — це кількість нових особин щодо одиниці часу, а питома — це кількість нових особин, віднесених до певного їх числа.

Максимальна кількість народжених особин з’являється в ідеальних умовах, але обмежується фізіологічними особливостями виду. Від моменту народження і до смерті існує три вікові періоди: предрепродуктівний — так зване дитинство, репродуктивний — період статевої зрілості і фізіологічної можливості до розмноження, і пострепродуктівний — старість.

Смертність так само розрізняють як абсолютну і питому. В даному випадку виявляється швидкість зниження чисельності особин. Причинами зниження можуть бути хвороби, старість, нестача харчування, напад хижаків. Смертність різниться за трьома типами: однакова на всіх стадіях розвитку, підвищена в ранньому віці або в старості. Природно, що в основному схильні високої смертності особини на ранній стадії розвитку, так не завжди володіють достатніми функціями захисту, імунітету і сприятливими умовами для виживання.

В цілому популяція оновлює і заміщає особини, тим самим пристосовуючись до умов зовнішнього середовища, а так само, процесами міграції. Зростаючі популяції характеризуються високою народжуваністю і масовим розмноженням. У звичайних природних умовах дана характеристика підходить дрібним тваринам і організмам — наприклад, сарані, гризунам, смітних рослин. В умовах заповідників можливість збільшити народжуваність з’являється у рідкісних видів тварин, так як створюються сприятливі умови та безпека. Якщо ж популяція скорочується, це означає, що смертність перевищує народжуваність і вид поступово вимирає.