Що таке наукова хромосомна теорія спадковості

Що таке наукова хромосомна теорія спадковості

Будова та функції клітинного ядра, мітоз і мейоз, формула ДНК, будова хромосоми — всі ці поняття утворюють хромосомну теорію спадковості — теорію, що вивчає спадкові чинники і механізми спадкування ознак.

Інструкція

Першим припустив наявність спадкових факторів Грегор Мендель, основоположник генетики. Було це в 1865 році.

Зараз відомо, що у будь-якого живого організму є безліч генів, що кодують різні ознаки. Наприклад, у людини близько 30-40 тисяч генів, тоді як видів хромосом всього 23. Тим не менш, настільки величезне число генів розміщується в цих хромосомах. Як? За якими принципами успадковуються гени, розташовані на одній хромосомі?

Сучасна наукова хромосомна теорія спадковості була створена Томасом Морганом (1866-1945), видатним американським генетиком.

Перший пункт теорії спадковості стверджує, що ген — це ділянка хромосоми. А хромосоми, відповідно, — групи зчеплення генів.

Другий пункт теорії спадковості говорить: алельні гени (що відповідають за один якийсь ознака) розташовуються в строго певних ділянках гомологічних хромосом (локусах).

А відповідно до третього пункту теорії спадковості гени розташовані в хромосомах лінійно, послідовно, один за одним.

Томас Морган і його учні працювали, в основному, з одним об’єктом. Цим об’єктом була плодова мушка дрозофіла, яка має диплоїдний набір, що складається з 8 хромосом. Досліди, проведені Морганом, показали: при мейозі гени, що знаходяться в одній хромосомі, потрапляють в одну й ту ж гамету, тобто успадковуються зчеплено. Даний феномен — феномен зчепленого успадкування ознак — отримав назву закону Моргана.

У тих же дослідах Моргана, однак, описувалося і відхилення від цього закону. Деяке число особин — гібридів другого покоління — мали перекомбінації ознак, гени яких лежать в одній хромосомі. Пояснюється це тим, що в ході мейозу гомологічні хромосоми можуть обмінюватися своїми ділянками. Такий процес називається «кросинговер».