Що таке навколишнє середовище

Що таке навколишнє середовище

Навколишнє середовище — сукупність природних умов, об’єктів живої і неживої природи, складових оточення живої системи (людини чи тварини) і постійно взаємодіючих з нею.

Інструкція

  1. Коли говорять «навколишнє середовище», мають на увазі, як правило, природу. Природа — це природна матеріальна система, що включає об’єкти, не створені руками людини. Це грунт, вода, повітря, рослинний і тваринний світ. У більш загальному понятті природа — це весь Всесвіт, включаючи планети і сонячні системи.
  2. Проте в юридичному сенсі ототожнення навколишнього середовища з природою невірно, оскільки навколишнє середовище може складатися не тільки з природних об’єктів, але і створених людиною, наприклад, штучних водойм, насадження лісів, заповідників; тварин, вирощених у неволі і потім випущених в природні умови для постійного проживання і т.д.
  3. Термін «навколишнє середовище» — одне з фундаментальних понять науки екології. Це визначення було введено в другій половині XIX століття німецьким вченим Якобом Ікскюль і означало зовнішні умови життя живих істот у такій мірі, в якій вони сприймаються органами почуттів і спонукають їх до певних дій (захист, полюванні, пошуку їжі або укриття, територіальної міграції та т . д.).
  4. У зв’язку з постійним використанням людиною природних ресурсів і забрудненням навколишнього середовища з’явилася необхідність жорсткого регулювання дій, які можуть призвести до повного виснаження природних запасів. Стаття 58 Конституції України говорить: «Кожен зобов’язаний зберігати природу й довкілля, бережно ставитися до природних багатств». Крім того, діє Федеральний закон про охорону навколишнього середовища.
  5. Довкілля, якості якої відповідає нормальним умовам проживання живих істот, називається сприятливою. Такий середовищем є сукупність постійно функціонуючих екологічних систем і навколишніх об’єктів природної і штучної природи створення. Право людини на сприятливі умови життя забезпечується дотриманням ним екологічних нормативів, економії природних ресурсів і регулярному проведенні природоохоронних заходів.

Зверніть увагу

У 1973 році Генеральною Асамблеєю ООН було засновано Всесвітній день навколишнього середовища. Він відзначається щорічно 5 червня.