Що таке непрямі витрати

Що таке непрямі витрати

Відповідно до Податкового кодексу, всі виробничі витрати поділяються на прямі і непрямі. Прямі витрати включає ті витрати, які безпосередньо пов’язані з виробництвом продукції, наприклад, покупка сировини, заробітна плата персоналу і т.д. Непрямі витрати — це ті витрати, які не можна безпосередньо віднести до виготовлення того чи іншого виду товару, наприклад, витрати на послуги зв’язку, оренда офісу і т.д.

Інструкція

Як правило, кожен роботодавець несе витрати для подальшої прибутку. У податковому обліку такі витрати поділяються на дві групи: прямі і непрямі. Прямі витрати враховуються при розрахунку податку на прибуток прямо пропорційно реалізованої продукції, а непрямі витрати враховуються в тому періоді, в якому вони були здійснені. Наприклад, оренда приміщення відразу враховується в тому податковому періоді, в якому вона здійснювалася.

У 2002 році російське законодавство внесло поправки до Податкового кодексу. Якщо раніше витрати на заробітну плату ставилися до непрямих витрат, то зараз вони входять до складу прямих витрат. Проте прийняті поправки нормативного акта у 2005 році залишають за керівником право віднесення витрат на ту чи іншу групу. Тобто керівник сам вибирає, які витрати будуть ставитися до прямих, а які до непрямих. Цей аспект прописується в обліковій політиці. Але не варто цим зловживати, все-таки варто дотримуватися умов закону, а він трактує, що до прямих витрат відносяться матеріальні витрати, витрати на оплату праці (стаття 318 НК РФ).

У бухгалтерському обліку прямі і непрямі витрати також враховуються і розділяються. Прямі витрати пов’язані з випуском продукції, а непрямі — з управлінням та обслуговуванням виробництва.

Якщо розглядати ці витрати з економічної точки зору, то витрати можна розділити на постійні та змінні витрати виробництва. Змінні витрати — це ті, які змінюються залежно від випуску продукції, наприклад, чим більше будуть обсяги, тим більше знадобиться сировини для виготовлення товару. Постійні ж не змінюються, наприклад, оренда офісу не збільшиться і не зменшиться в тому випадку, якщо випуск продукції зросте чи зменшиться.