Що таке нігілізм

Що таке нігілізм

Нігілізм — це життєва позиція, що заперечує традиційні моральні цінності та ідеали. Термін походить від латинського «nihil» — ніщо. Однокорінним словом є «нуль» — математичне позначення поняття «ніщо».

Інструкція

Існує кілька різновидів нігілізму:

- Пізнавальний (агностицизм) заперечує принципову можливість пізнати істину;

- Правовий — відкидає необхідність закону та правопорядку, заперечує права особистості;

- Моральний (імморалізм) — заперечує загальноприйняті моральні норми;

- Державний (анархізм) — відкидає необхідність державної влади та державних інститутів;

і т.д.

Термін «нігілізм» ввів у вживання німецький філософ Якобі в 1782 р. Надалі цей світогляд отримало розвиток у деяких західно-європейських філософських течіях як реакція на кризові явища в житті суспільства.

У нас на Батьківщині термін «нігілізм» став популярним після 1862 р., завдяки Івану Сергійовичу Тургенєву, який у романі «Батьки і діти» визначив свого героя Базарова як нігіліста. Нігілістами стали називати революційно налаштовану молодь з різночинців, яка виступала за скасування кріпосного права, демократизацію політичного життя і перегляд традиційних моральних норм — наприклад, необхідність церковного шлюбу.

Дмитро Писарєв, яскравий представник революціонерів-народників, писав: «Ось ультиматум нашого табору: що можна розбити, то й потрібно розбивати; що витримає удар, то і годиться, що зруйнується вщент, то мотлох: у всякому разі, бий направо і наліво, від цього шкоди не буде і не може бути ».

Останніми нігілістами Росії можна назвати представників «Пролеткульту», який перестав існувати до 1935 року.

Ідея руйнування в ім’я майбутнього отримала подальший розвиток у Фрідріха Ніцше («Весела наука», 1881-1882 рр..) Він вважав нігілізм головною тенденцією західної філософської думки. Причиною зародження нігілізму стало усвідомлення людиною відсутності вищої сили, Творця, і, відповідно, необхідності переоцінки цінностей. Не має сенсу нічого, що знаходиться за межами людського життя. Головною цінністю повинна бути воля до влади.

Німецький філософ-ідеаліст Отто Шпенглер вважав, що кожна цивілізація, як людина, проходить у своєму розвитку дитинство, юність, зрілість і старість. Відповідно, нігілізм він визначав як характерну рису західної культури, яка минула точку зеніту і хилиться до заходу («Занепад Європи», 1918 р.).