Що таке нумізматика

Що таке нумізматика

Одне з найпопулярніших захоплень — це колекціонування монет, і кожна людина, що володіє хоча б невеликий такою колекцією, гордо називає себе нумізматом. Проте слово «нумізматика» означає не тільки колекціонування монет, а й допоміжну історичну дисципліну, яка займається вивченням монетної чеканки і грошового обігу.

Інструкція

Виросла ця наука зі звичайного збирача рідкісних, красивих і просто незвичайних монет. Такий вид колекціонування з’явився ще в Середні століття. Зокрема, одним з найзнаменитіших нумізматів Епохи Відродження вважається поет Петрарка.

Незабаром захоплення колекціонуванням монет поширилося по всій Європі. З’явилися так звані мюнцкабінети, тобто зборів монет, медалей, паперових грошей та інших предметів, пов’язаних з карбуванням і грошима. Багато імператорські двори мали власні мюнцкабінети.

Спочатку колекції монет ніяк не систематизувалися. Перші праці, в яких пояснювалися зображення і написи на монетах, а також перші описи подібних колекцій стали з’являтися в XVII столітті. Основоположником наукового дослідження в області нумізматики вважається австрійський учений і священик Еккель. У своєму восьмитомному праці «Наука про стародавні монети», виданому у Відні наприкінці XVIII століття, він вперше застосував принцип класифікації античних монет за географічною ознакою. З тих пір він вважається загальновизнаним.

З XIX століття багато західноєвропейські університети включили нумізматику в список предметів, що вивчаються. Отримала вона статус окремої наукової дисципліни і в Росії. Будучи самостійною областю знання, нумізматика проте знаходиться в постійній взаємодії з такими дисциплінами, як геральдика, історія мистецтв, етимологія, міфологія, генеалогія, іконографія.

Поряд з розвитком нумізматики як науки, знаходить широке поширення і любительське колекціонування монет і бон. У кожній країні це захоплення має свої особливості. Найчастіше нумізмати збирають вітчизняні монети. У нашій країні це обумовлено в першу чергу багаторічної ізоляцією і малодоступність іноземних монет.