Що таке об’єкт

Що таке об'єкт

Об’єкт — звичне слово, яке люди використовують кожен день, як у повсякденному житті, так і в наукових дослідженнях. У цього поняття є різні значення в залежності від сфери вживання, але між ними є спільне.

Інструкція

  1. Під об’єктом найбільш часто мається на увазі предмет або явище, на який спрямована чиюсь увагу чи діяльність. Приклад: об’єкт досліджень або суперечки. Як правило, об’єкт має матеріальну природу і створений людьми. Таке ж його значення і в граматиці, де він є семантичної категорією. Тут він тісно пов’язаний з поняттям суб’єкта. Якщо на об’єкт виявляється вплив, то суб’єкт — це той, хто цей вплив здійснює.
  2. Об’єктом часто називають будинок чи іншу нерухомість, установи та підприємства, місця, де проводиться будь-яка діяльність. Приклад: будівельний об’єкт, господарський, торговий. Об’єкт інвестування — будинок, у який вкладають кошти, укладаючи договір із забудовником. У повсякденному житті, в побуті об’єктом часто називають будь-яку річ, предмет.
  3. У рамках будь-якої науки або дисципліни об’єкт — це те, що дана галузь знання вивчає або регламентує (наприклад, об’єкт права). У філософії існує поняття об’єкта як явища навколишнього світу, існуючого незалежно від знання і думки людини про нього. У психології ж об’єктами називають і самих людей, і мають психічну природу внутрішні образи і переживання. У цій області знання говорять про об’єкти думок, прагнень, потяги і любові; про фрагменти реальності, з якими пов’язана діяльність або увагу суб’єкта.
  4. В області права поняття об’єкту також широко використовується. Так, твори науки і мистецтва є об’єктами авторського права, інтелектуальної власності. Підлягають передачі предмет і матеріальні засоби при покупці є об’єктами договору, майно — об’єктом цивільних прав. Об’єктом оподаткування буде вважатися право власності на ділянку землі і т.д. (А сама ділянка — предметом оподаткування).