Що таке обмін речовин

Що таке обмін речовин

У будь-якому живому організмі кожен процес супроводжується передачею енергії. Саме вона визначає здатність до здійснення роботи. Обмін речовин — це сукупність фізіологічних, хімічних і фізичних процесів перетворення енергії і речовин у живих організмах, а також обмін енергією і речовинами між навколишнім середовищем і організмом.

Інструкція

Обмін речовин в організмі полягає в надходженні різних речовин із зовнішнього середовища, у використанні і перетворенні їх у процесах життєдіяльності та у виділенні відповідних продуктів розпаду в навколишній світ.

Обмін речовин або, як його називають з наукової точки зору, метаболізм — це перетворення енергії і речовин в організмі. Якщо розглядати цю процедуру на клітинному рівні, то ці перетворення здійснюються шляхом складних послідовних реакцій, так званих шляхами метаболізму. Як правило, вони включають в себе тисячі різних реакцій. Метаболізм відбувається в строго певній послідовності, і регулюються хімічними і генетичними механізмами. Розділити його можна на два різноспрямованих, але взаємопов’язані процеси: катаболізм (дисиміляція) і анаболізм (асиміляція).

Катаболізм — якась сукупність процесу розщеплення складних молекул на простіші речовини, причому частина з них використовується у вигляді субстратів для біосинтезу і частина для утворення кінцевих продуктів метаболізму і появи енергії. До кінцевих продуктів можна віднести сечовина, окис вуглецю, двоокис вуглецю, вода та інші речовини, які містять азот.

Даний процес обумовлює витяг хімічної енергії з молекул, що знаходяться в їжі, на забезпечення різних необхідних функцій.

Анаболізм — сукупність процесу біосинтезу, виключно органічних речовин. Він забезпечує накопичення енергії, оновлення біологічних структур, розвиток і зростання.

Даний процес полягає у розбудові молекул, що надходять з їжею, у більш складні молекули і їх хімічної модифікації.

Також необхідно знати, що процеси катаболізму і анаболізму в організмі знаходяться в стані динамічної рівноваги. Дана умова впливає на загальний стан здоров’я, психоемоційної і фізичного навантаження.