Що таке оферта

Що таке оферта

Офертою є формальну пропозицію однієї особи (оферента) до другом (акцептанту) або необмеженій кількості осіб про укладення цивільно-правового договору з повідомленням про всіх його істотних умовах. Оферта зобов’язує оферента укласти зазначену в ній угоду з акцептантом, який прийняв її, тобто акцептував.

Інструкція

Існують декілька видів оферт: публічна, вільна і тверда. Публічна оферта орієнтована на невизначений колу осіб і містить в собі всі істотні умови майбутнього договору. З її змісту чітко простежується воля оферента укласти угоду на заявлених умовах із кожним, хто на неї відгукнеться. Публічної офертою є реклама товарів і послуг через засоби масової інформації, тобто йде звернення до невизначеного кола осіб. Вільна оферта пропонується лише декільком особами і використовується в основному для вивчення ринку. Тверда оферта робиться одному можливому, потенційному контрагенту з позначенням строку, протягом якого необхідно здійснити її акцепт.

Оферта виражається самими різними способами. Класичними варіантами, що існують у сфері підприємницької діяльності, є направлення проекту договору контрагенту або усні пропозиції про укладення угоди, висловлені під час проведення переговорів між партнерами. Крім них офертою також визнається обмін телеграмами, листами (у тому числі і з використанням електронного зв’язку), пропозиції, зроблені в ході телефонних переговорів і розміщені у засобах масової інформації.

Необхідно зазначити, що для укладення договору акцепт по оферті повинен бути повним і беззастережним. У випадку, якщо акцептант не згоден з будь-якими умовами, зазначеними в оферті, і посилає оференту протокол розбіжностей, який вже автоматично стає новою офертою. Відбувається, так би мовити, зміна ролей у правовідносинах без зміни його основної суті.