Що таке орфографія

Що таке орфографія

Орфографія являє собою певний звід правил, за допомогою яких будь-яка людина може грамотно оформляти усне мовлення в письмову. Вивчати цей розділ діти починають ще в молодших класах.

Інструкція

Синонімом слова «орфографія» є слово «правопис». Дійсно, згідно з визначенням, закріпленому в російській мові, орфографія — це однаковість передачі слів і граматичних форм мови в листі. Займається цим склепінням правил розділ прикладного мовознавства. Основна мета правопису — це однаковість написання, згладжування індивідуального вимови.

Існує три основних принципи орфографії: морфологічний, семантичний і фонетичний. Зупинимося докладніше на кожному з них. Морфологічний принцип характерний, більшою мірою, для російської мови. Він полягає в тому, що правопис морфеми не залежить від вимови, не залежить від позиційних змін. Наприклад, хід — ходити — знахідка — вихід. У цьому ряду морфема «хід» пишеться однаково. Семантичний принцип полягає в тому, що написання абсолютно не пов’язано зі звучанням. Воно відображає лише семантику. Останній — фонетичний принцип — вимова слів на письмі. Зокрема, з його допомогою в орфографії відображено ослаблення ненаголошених голосних (правопис о / е, а / я).

Також існує принцип графічно однакового оформлення написань слів, що відносяться до деяких граматичним категоріям. До нього відносять: однакове написання іменників жіночого роду, що закінчуються на шиплячу приголосну (м’який знак вказує на третє відмінювання); написання м’якого знака після шиплячої у інфінітива (це формальна прикмета невизначеної форми дієслова); написання форми наказового способу з м’яким знаком на кінці (показник форми).

Російська орфографія має практично двохсотлітню історію. Першим ученим, що зацікавився питаннями правопису, став В. К. Тредіаковський, який писав про необхідність введення фонетичного принципу. Після нього М.В. Ломоносов запропонував поєднання фонетичного і морфологічного принципів. Потім була робота Я. К. Грота «Спірні питання російського правопису від Петра Великого донині».