Що таке орфограмма

Що таке орфограмма

Орфограмма (від грец orthos — «правильний» і gramma — «лист») — це написання в слові, яке визначається правилами орфографії. Правопис можуть міститися в будь-яких частинах слова, між частинами слова або навіть між словами.

Інструкція

Якщо давати більш спрощений термін, то орфограмма — це те місце в слові, в якому при написанні можна допустити помилку, тому що воно коштує в слабкій позиції. Дізнатися, як же правильно написати слово, що містить орфограмму, можна або підібравши перевірочне слово, в якому дане місце в слові виявиться в сильній позиції, або звернувшись до правила орфографії.

Орфографією називають весь звід правил даної мови, який регулює правильне написання слів.

Головним принципом російської орфографії є ​​морфологічний принцип. Він полягає в тому, що в родинних словах зберігається однакове написання орфограмм. Правда, з цього правила є й винятки. Ще одним важливим правилом є фонетичний принцип — писати так, як чується. Приміром, в приставці слова «безоплатний» чується дзвінкий згодна, і потрібно писати «з», а в слові «безсловесний» — навпаки. Однак і цей принцип дотримується далеко не завжди.

Орфограмма складається з двох компонентів: варіантів правильного написання слова і ситуації, яка цю орфограмму характеризує.

Одна і та ж орфограмма може підпорядковуватися кільком правилам. Наприклад, у слові «вітряний» буде писатися одна «н» в тому випадку, якщо у слова немає приставки, а крім того немає залежного слова.

У тому випадку, якщо правильне написання слова неможливо перевірити постановкою орфограми в сильну позицію, необхідно звернутися до орфографическому словником — словниками, підказує нормативне написання слів. Наприклад, постановку голосних у слові «вінегрет» неможливо перевірити ні підбором однокореневого слова, ні зміною форми існуючого. Значить, правильність його написання потрібно дізнатися в словнику.

Основні правила орфографії включені в навчальну програму з російської мови.