Що таке організація

Що таке організація

Організації виникли досить давно і з часом ускладнювалися, розросталися і набували все більшого значення в житті людського суспільства. У самому простому розумінні організація являє собою групу людей, що діють для досягнення спільної мети. Для успішного їх функціонування діяльність групи повинна координуватися.

Інструкція

  1. Таким чином, організація — це об’єднання людей, діяльність яких свідомо координується для досягнення певної мети. Організації можуть бути формальними і неформальними. Формальні організації володіють правом юридичної особи, мету їх функціонування закріплені в установчих документах, а порядок діяльності — в нормативних актах, що регламентують права та обов’язки кожного учасника. Формальні організації бувають комерційними і некомерційними. Метою діяльності перших є одержання прибутку. Некомерційні організації не мають своєю головною метою отримання прибутку. Неформальні організації — це групи людей, що виникають спонтанно, члени яких вступають у взаємодію між собою.
  2. В економічній науці під організацією мається на увазі тільки формальна організація. Організація може мати не одну мету, а декілька. Їх реалізація забезпечується за рахунок злагодженого функціонування окремих її частин. Ключова мета будь-якої організації, без якої не можливо її існування — власне відтворення. Якщо дана мета в організації пригнічена, то вона може швидко припинити своє існування.
  3. У процесі функціонування організація використовує ресурси, які вона перетворює для досягнення потрібного результату. У складі ресурсів виділяються людські ресурси, капітал, матеріальні ресурси та інформацію.
  4. Організація тісно пов’язана із зовнішнім середовищем, оскільки отримує з нього ресурси. Крім того, у зовнішньому світі знаходяться споживачі вироблених їй товарів і послуг. Зовнішнє середовище організації досить різноманітна. У неї входять економічні умови, споживачі, законодавство, конкуренти, суспільні погляди, технологія і т.д. При цьому зовнішнє середовище практично не піддається впливу організації. У зв’язку з чим керівникам організації доводиться враховувати вплив цих факторів на її діяльність.