Що таке основні засоби

Що таке основні засоби

Основні засоби (основні фонди) — це частина майна організації, яка у ролі коштів праці при виробництві продукції, а також для управління їй протягом терміну, що перевищує 12 місяців, або одного операційного циклу, якщо він понад 12 місяців. Основні засоби — це дорогі об’єкти. До них відносять майно, вартість якого перевищує 40 тисяч рублів.

Інструкція

Виходячи з визначення основних засобів, можна виділити деякі їх ознаки:

- Тривалий термін використання (більше 12 місяців);

- Висока вартість (понад 40 тис. рублів);

- Підприємство має документально закріплені права на них;

- Використовуються з метою комерційного використання (виробництво продукції, здача в оренду, для управлінських потреб і т.д.);

- Використання об’єкта здатне приносити економічні вигоди в майбутньому;

- Об’єкт не є товаром, тобто не призначений для перепродажу.

Основні засоби включають кілька груп: будівлі, споруди, робочі силові машини й устаткування, вимірювальні прилади та пристрої, обчислювальна техніка, транспортні засоби, інструмент, виробничий інвентар, продуктивну і племінну худобу, багаторічні насадження та ін

Основні засоби класифікуються по ряду ознак. За призначенням вони бувають виробничі, тобто ті, які задіяні безпосередньо у виробничому процесі, і невиробничі — не задіяні в процесі випуску продукції. До них можна віднести будівлі соціально-культурної сфери, наприклад, дитячий сад, що числиться на балансі організації.

З метою правильного нарахування амортизації основні засоби можуть перебувати в експлуатації, в запасі, на консервації, в стадії реконструкції, модернізації, ліквідації та т.д.

Залежно від прав, наявних у підприємства, основні засоби поділяються на об’єкти, що належать на праві власності, що перебувають в оперативному управлінні, а також отримані в оренду. Подібний розподіл необхідно для правильного розрахунку амортизації та податку на майно.

Для кожного об’єкта основних засобів встановлюється строк корисного використання. Це період часу, протягом якого використання основних засобів здатне приносити дохід або служить для виконання інших цілей її діяльності. Одиницею виміру основних засобів є інвентарний об’єкт з усіма його пристосуваннями і приладдям.