Що таке патологія

Що таке патологія

Термін «патологія» міцно увійшов в побутову мову поряд з такими поняттями як «патологічний стан», яке передбачає хворобливість, відхилення від норми. Однак, мало хто знає, що це лише одне із значень слова. Слово «патологія» походить від двох грецьких слів: pathos — страждання і logos — вчення, дослівно можна перевести, як «наука про хвороби».

Інструкція

В принципі, слово «патологія» можна вжити відразу в двох значеннях:

1. Те ж значення, що і патологічний стан;

2. Сфера теоретичної медицини, яка займається дослідженням загальних закономірностей виникнення, течії, а також результату хвороб.

Якщо говорити детальніше про другий значенні слова, то можна сказати, що дана галузь медицини заснована на фактичному матеріалі різноманітних медико-біологічних дисциплін. Зазвичай розрізняють загальну і приватну патологію.

Загальна патологія займається вивченням загальних закономірностей, які типові головним чином для будь-якого хворобливого процесу, а також для окремих категорій захворювань (такі як спадкові, ендокринні, інфекційні та ін.) Вона дозволяє отримати уявлення про типові патологічних процесах — дистрофії, запаленні, регенерації та багатьох інших. Основним завданням загальної патології є робота над теоретичними аспектами патогенезу та етіології захворювань людини, а також над компенсаціями порушених функцій.

Приватна патологія працює над дослідженнями морфологічних основ і механізмів розвитку конкретних форм різних хвороб.

Також існують такі поняття, як порівняльна (або як її ще називають еволюційна) патологія. Ця наука присвячує себе вивченню патологічні процеси і хвороби тварин, що перебувають на різних стадіях еволюційного розвитку в порівняльному аспекті.

Як і безліч інших природничих наук, патологія використовує два методи: експериментальний та описовий. Тільки їх сукупність дозволяє вченим зрозуміти феномен хвороби. Сучасна патологія в основному базується на розтинах. Вчені досліджують внутрішні органи, визначають їхні структурні зміни, і саме це допомагає їм зрозуміти захворювання. Адже знання анатомічних відхилень від норми вже може допомогти виявити механізм порушень, які і є ознаками і симптомами того чи іншого захворювання.

Хоча варто зазначити, що для більш точних результатів, для того щоб напевно встановити причини захворювання, доводиться проводити експерименти на тваринах (відтворювати у них аналогічні захворювання). У разі якщо за допомогою впливу, яке, як передбачається, є причиною, вдається відтворити ті ж відхилення від норми, що виникають в органах через хворобу, то вчені приходять до висновку, що саме ці конкретні чинники і є причиною подальших змін.