Що таке плеоназм

Що таке плеоназм

Філологи та лінгвісти виділяють безліч явищ в сучасній мові. Одне з них — плеоназм. Хоча будь-яка людина щодня по безлічі разів зустрічається з випадками його вживання, про те, що таке плеоназм знає не кожен.

Інструкція

Термін «плеоназм» використовується в основному філологами, лінгвістами, літературознавцями. Він походить від давньогрецького слова πλεονασμός, переводить як надмірність. По суті, плеоназм є явне або неявне дублювання сенсу в різних елементах письмовій або розмовної мови.

Виділяють синтаксичний і семантичний Плеоназм. Вони відрізняються контекстом вживання і формою явища.

Синтаксичний плеоназм виникає внаслідок надмірного вживання службових частин мови. Як правило, мовні конструкції, що містять синтаксичний плеоназм, цілком коректні. Однак вони могли б бути побудовані більш легко і лаконічно. Внаслідок цього їх сприйняття при читанні іноді можна охарактеризувати як «важкий». Наприклад, зміст фраз «я знаю — це погано» і «я знаю, що це погано» однаковий. Але надмірне вживання частки «що» у другій фразі можна вважати плеонатіческім.

Семантичний плеоназм дещо багатогранний, ніж синтаксичний. В якості окремих його видів виділяють, зокрема, періссологію і багатослівність. Суть явища та ж — мовна надмірність. Однак періссологія виникає за рахунок неявного включення сенсу одних слів або фраз до складу інших («повітряна куля злітав вгору в небо»), а багатослівність — за рахунок включення до складу речень або фраз слів, не збільшують загальну смислове навантаження («по дорозі у напрямку до міста їхав автомобіль »).

На перший погляд плеоназм можна охарактеризувати як стилістичний вада, негативно впливає на мову в цілому. Однак це далеко не так. Плеоназм дуже часто свідомо використовується як у письмовій, так і в усному мовленні, роблячи її більш яскравою, образною, переконливою, і звучною. Особливу емоційне забарвлення Плеоназм надають творів російського народного фольклору, привносячи в них неповторну співучість і колорит. Такі звороти, як «шлях-доріженька», «смуток-туга» і «летушко-літо» добре відомі практично кожному.