Що таке податок

Що таке податок

Поняття «податок» досить багатогранно. З точки зору філософії, податок — це суспільно необхідне явище, завдяки якому досягається соціальна рівновага між державними, корпоративними та особистими інтересами, за рахунок чого забезпечується суспільний прогрес. Здавна податок вважався добровільним пожертвуванням коштів заради допомоги іншій людині і створення суспільного блага.

Інструкція

  1. Пам’ятайте, що за своєю сутністю податок — це економіко-правова категорія. З одного боку, він являє собою частину прибутку або доходу, отриманого власником і вираженого в грошовій формі, яка сплачується на користь держави і перерозподіляється в інтересах суспільства. Це фіскально-соціальна природа податку. З іншого боку, за допомогою податку формуються особливі публічно-правові відносини між державою, її суб’єктами, органами місцевого самоврядування та платниками податків. У цьому випадку податок — це інструмент економічного і міжбюджетного регулювання.
  2. Податок — це елемент податкового права, одна з ключових категорій податкової системи, що має під собою правову основу. Порядок сплати податків, контроль за їх справлянням, відповідальність, захист інтересів суб’єктів податкових відносин — все це реалізуються за допомогою правових юридичних форм і процедур. Таким чином, природа податків має подвійне походження і зачіпає кілька галузей: економіку, бухгалтерський облік і право.
  3. Для податку характерні деякі ознаки, що відрізняють його від інших економіко-правових категорій. Головним, визначальною ознакою податку є його законність. Вона припускає, що стягується платіж включений в систему податків, встановлених державою на законодавчому рівні. Другою ознакою податку є односторонній характер його встановлення. Держава затверджує систему податків, при цьому передбачається, що громадяни та організації згодні сплачувати їх. Третя ознака податків — обов’язковість і індивідуальна визначеність сум, що вносяться платниками до бюджету у вигляді грошових надходжень.
  4. Фінансової метою справляння податку є забезпечення сукупності державних витрат. Основні статті витрат не можуть залежати від того чи іншого джерела. Завдання податкових відносин — пошук коштів на покриття загальних витрат і справедливий розподіл необхідних платіжних обов’язків.