Що таке подразливість

Що таке подразливість

Нервова система живих організмів за рахунок своїх властивостей не тільки регулює діяльність всього організму і реакції на внутрішні чи зовнішні зміни, а й надає можливість для розвитку психіки. Однією з ключових функцій нервових клітин є подразливість. Для чого ж вона потрібна?

Інструкція

Подразливість (збудливість) — властивість клітин, тканин, органів і внутрішньоклітинних утворень реагувати на різні зміни факторів внутрішнього і зовнішнього середовища (подразники) зрушенням функцій і структур. Сприйняття роздратування позначається за допомогою терміна рецепція (перцепція).

Ця властивість забезпечує адаптивність живих організмів до мінливих умов середовища.

Подразливість примітивних організмів (мікробів, найпростіших рослин), а також деяких клітин (сперматозоїдів, лейкоцитів) відображається в таксису — здатності пересуватися по відношенню до подразника.

У рослин збудливість проявляється у вигляді рухових реакцій, а також в реакціях на гравітацію, хімічний склад навколишнього середовища, електричні або механічні подразнення, світло, магнітне поле Землі. Рослини, як відомо, не мають органів почуттів, властивим тваринам і людині, але у них є рецепторні білки і клітини, за допомогою яких рослини реагують на подразники. Приклад подразливості у рослин — соняшник, наступний своєю голівкою за сонцем.

У звичайному стані рослинна клітина має негативний електричний потенціал, що коливається від -50 до -200 мВ. У відповідь на подразник виникає позитивна реакція, здатна перевищити потенціал спокою або зрівнятися з ним. Якщо зовнішній вплив на клітини було надсильних, це може привести до загибелі рослини.

Людям і тваринам властиво різноманіття реакцій на різного роду подразники, яке забезпечується рефлексами, вищої нервової діяльністю і свідомістю. Збудливість складних організмів проявляється, переважним чином, у чутливому сприйнятті подій навколишнього світу за допомогою органів чуття (рецепторів). Впливу на рецептори допомогою нервових імпульсів передають інформацію до відповідних відділів головного мозку. А потім вже мозок віддає «накази» тим чи іншим органам, ефективно регулюючи процеси життєдіяльності.

Таким чином, подразливість — це один з показників реактивності організму. Реактивність — механізм, закладений самою природою, спрямований на збереження і розвиток не тільки кожного виду живого організму, а й конкретної його особини.