Що таке політика

Що таке політика

Політикою називається сфера діяльності, яка пов’язана з різними відносинами між соціальними верствами, основною метою якої є визначення діяльності держави: цілей, завдань, форм і змісту.

Інструкція

  1. У глобальному розумінні політикою називаються взаємини між різними державами. У вузькому розумінні політикою називається напрямок діяльності, а також сукупність методів і засобів, які використовуються для досягнення поставленої мети. Процес, в ході якого приймаються рішення, також називається політикою.
  2. Відомі мислителі минулого по-різному підходили до трактування політики. Наприклад, Платон називав політикою мистецтво володіння іншими мистецтвами і вміння вберегти громадян держави; Карл Маркс говорив про політику як про боротьбу класових інтересів; Макіавеллі вважав, що політика є мудре і правильне правління.
  3. Політична наука сучасності визначає політику, виходячи з двох підходів: консенсусного і конфронтаційного. Консенсусний підхід припускає, що існує можливість взаємодії і співпраці, що має привести до викорінювання конфліктів. В результаті політика буде являти собою публічні акти, суть яких буде полягати в створенні умов для суспільного блага. Конфронтаційний підхід передбачає наявність протилежностей у відносинах. Основою політики є групи людей, які здійснюють боротьбу один з одним.
  4. Політичною партією називається організація єдине мислячих людей, які володіють спільними поглядами на управління державою. Кожна партія має свою ідеологію, яка може докорінно відрізнятися від ідеології іншої партії. Державна політика визначається за рахунок балансу різних ідеологій.
  5. Залежно від того, в якому напрямку здійснюється діяльність держави, політика може бути внутрішньою і зовнішньою. Залежно від виду організації, її політика може бути військової, державної, партійної і т.п.