Що таке порівняльний оборот

Що таке порівняльний оборот

Для більш яскравою та образної передачі думок, почуттів і оцінок у письмовій та усній мові використовуються засоби мовної виразності. В її основі завжди лежить новизна, своєрідність і відступ від звичайного. Одним із поетичних тропів є порівняння, тобто зближення двох явищ з метою пояснення одного через інше. Порівняння бувають різними за структурою, найчастіше вони виступають у формі порівняльного обороту.

Інструкція

Порівняльний оборот являє собою частину простого пропозиції. До складу порівняльного обороту можуть входити:

- Іменник в називному відмінку з пояснювальними словами або без них. Наприклад: «У своїй печалі нескінченної», «Пливуть, як думки, хмари» (Н. Рубцов). Або: «І життя вже нас томить, як рівний шлях без мети …» (М. Лермонтов);

- Іменник у непрямому відмінку або слово іншої частини мови, яка виступає в ролі другорядного члена речення. Наприклад: «Вона дивилася на нього, як на ікону, зі страхом і каяттям.» (А. Чехов) Або: «А сосни гнуться, як живі, і так задумливо шумлять.» (І. Тургенєв).

Розпізнавальним ознакою порівняльного обороту є порівняльні спілки як, ніби, неначе, ніби, точно. На листі оборот відокремлюються комами.

Не слід плутати порівняльний оборот з підрядним обставинні пропозицією зі значенням порівняння. Пропозиція — це предикативна одиниця, тобто має граматичну основу і виражає закінчену думку. Порівняльний оборот є другорядним членом простого пропозиції. Порівняйте:

- «Погоре золотими облямівками, розлетілися, як дим, хмари.» (А. Фет). У цих поетичних рядках автор використовує порівняльний оборот.

- «Як дерево роняє тихо листя, так я кидав сумні слова.» (С. Єсенін). Поетичне порівняння виражено підрядним порівняльним реченням.

У будь-якому порівнянні можна виділити предмет порівняння, образ порівняння та ознаки подібності. Наприклад, у вірші М. Рубцова «Відлига» предметом порівняння є будинки, способом порівняння — декорації, ознакою подібності — неясні обриси. «Нахмурений, з прозеленню, небо», «У імлі, як декорації, будинки».

Порівняльні звороти використовуються в художніх, публіцистичних, наукових і розмовних текстах. Використання порівняльних зворотів відображає властиве автору індивідуальне сприйняття дійсності.