Що таке порівняння

Що таке порівняння

Термін «порівняння» має безліч значень залежно від області застосування. Це і ставлення двох чисел в математиці, і пошук відмінностей чи подібностей між різними судженнями в філософії чи соціології, це і фігура мови в літературі, і зіставлення схожих властивостей предметів або речовин у фізиці й хімії.

Інструкція

  1. Порівняння в математиці еквівалентно поняттю відносини двох чисел. Існує два типи порівняння чисел: порівняння на рівність і порівняння на нерівність. Математичне рівність — це бінарне відношення, що означає тотожність пари чисел або значень двох виразів.
  2. Нерівність означає, що одна з порівнюваних величин більше або менше іншої. При цьому існує суворе і нестрогое нерівність. Нестрогое нерівність допускає можливість рівності двох величин, суворе — відкидає.
  3. Термін «порівняння» використовується в соціальних науках (психології, соціології, філософії) і є основою будь-якого міркування. Цей один з метод пізнання речей і явищ, а також спосіб класифікації предметів за схожими і різними ознаками. Наприклад, у психології метод порівняння був використаний при виведенні чотирьох типів темпераментів, класифікували людей за схожими рисами характеру і поведінки.
  4. Порівняння в літературі — це фігура мови, мовний зворот, акцентування на особливі властивості предмета шляхом уподібнення його іншому предмету за схожим ознакою. У цьому випадку порівняння є частиною пропозиції або висловлювання, утворюючи порівняльний оборот.
  5. Відмітна властивість порівняльного обороту — необов’язкове згадка загальної ознаки двох об’єктів, по яких відбувається порівняння. Для використання цього прийому іноді достатньо лише вказати обидва предмети, наприклад, «мужик хитрий, як чорт». Порівняння утворюється за допомогою допоміжних, але необов’язкових спілок: як, ніби, наче, іноді наводиться у вигляді заперечення, наприклад, «спроба — не тортури».
  6. Об’єктами порівняння у фізиці й хімії є фізичні тіла, природні і лабораторні процеси, явища, досліди і реакції, хімічні речовини, формули, гіпотези, теорії і т.д. Порівняння здійснюється по одному або декількох ознаках, на цьому прийомі заснований принцип узагальнення, який лежить в основі пізнання закономірностей, утворення основних понять, виведення відносин, наприклад, між діючими силами або елементарними частинками.
  7. Загальне визначення терміну «порівняння» можна дати таке: це процес зіставлення різних властивостей пари об’єктів, виявлення ознак подібності та відмінності, достоїнств і недоліків.