Що таке правова держава

Що таке правова держава

Різні джерела неоднозначно дають визначення правової держави. Але основою цього поняття є твердження, що закон і право поширюються на всіх громадян країни, у тому числі і на владні структури, в рівній мірі. Перед законом рівні всі.

Інструкція

Згідно з визначенням, поданим у Великому юридичному словнику, правова держава — такий тип держави, який заснований на конституційному режимі, правова система якої розвинена і несуперечлива, а судова влада ефективна. У правовій державі реалізований соціальний контроль над владою.

Процес утворення правової держави можна розділити на три етапи, об’єднані єдиним ознакою суверенності правових відносин. Перший етап — визнання суверенітету самої держави. Потім в процесі тривалої боротьби народів і націй за свої права був затверджений суверенітет суспільства. Третім етапом стало завоювання суверенітету права, тобто верховенство закону над кожним громадянином держави, над владою і волею індивіда і суспільства.

У правовій державі закону підкоряються як органи державної влади, так і пересічні громадяни. Основна проблема полягає в тому, що держава сама видає закони, у тому числі й ті, які обмежують його владу. Тому й необхідно, щоб країною управляли високоморальні особи, здатні усвідомити рівність всіх перед законом і не засліплені владою.

Громадяни правової держави вільні і незалежні, їм дозволено все, що не забороняє закон. З іншого боку, вони відповідають за свої цінності, як матеріальні, так і духовні. Товариство таких громадян має визнавати верховенство закону та державної влади, покликаної забезпечити безпеку в країні.

Ще однією важливою характеристикою правової держави є реальний поділ непідкупною влади на законодавчу, виконавчу і судову гілки. Тільки в цьому випадку можлива незалежна оцінка протиправних діянь. Невід’ємною частиною правових відносин у державі стають не тільки закони, але і самі громадяни, готові жити за законами держави і моралі, високоморальні, з розвиненим почуттям обов’язку, самокритичності та порядності.