Що таке приставки

Що таке приставки

Приставки відносяться до службових морфем, перебувають перед коренем або іншими приставками і утворюють слова з новим значенням. Назва терміну «приставка» вказує на роль цієї значущої частини слова — додаватися до вихідної основі і виконувати смислоразлічітельную функцію.

Вам знадобиться

- Тлумачний словник;
- Орфографічний словник.

Інструкція

 1. Визначайте групу приставки в залежності від її службової функції.

  • Словотворчі приставки необхідні для утворення однокореневих слів (гнати — вигнати, загнати, перегнати).

  • Формотворчі приставки використовуються при утворенні іншої форми вихідного слова (кращий — найкращий; робити — зробити).
 2. Враховуйте, що більшість приставок в російській мові є простими, тобто неподільними, не виділяють у своєму складі морфем (без-, на-, пере-, про-та ін.) Складові приставки утворені з двох морфем, наприклад, недо-(мені бракує ласки) або обез-(обезлюдеть).
 3. Використовуючи тлумачний словник, визначте походження приставки. Серед словотворчих морфем є споконвічно російські та іншомовні. Друга група набагато малочисленнее. Найбільш часто зустрічаються такі іншомовні приставки, як архі-в значенні «дуже» (архіглупий), інтер-зі значенням «між» (інтернаціональний), контр— «проти» (контргра) та ін
 4. Зверніть увагу на фонетичні процеси, що відбуваються в словах, в результаті яких утворюються варіанти однієї і тієї ж приставки: відрізати — відірвати, розпустити — розпуск, підлетіти — підійти.
 5. Пам’ятайте, що приставки широко використовуються в словотворенні самостійно або з іншими словотворчими засобами. У російській мові існують такі способи виникнення нових слів за участю приставок:

  • префіксальних (префіксальних) спосіб: щастя → нещастя.

  • префіксально-суфіксальний: праця → співробітник.

  • префіксальних з одночасним складанням основ: творити світ → утихомирити.
 6. Вивчаючи правопис приставок, згадайте принципи російської орфографії. Відповідно до фонетичним принципом пишуться приставки, що закінчуються на літери «з» і «с» (безславний — беззвучний). За морфологічним принципом — приставки постійного написання: з-, по-, над-, про-та ін Якщо ці службові морфеми вносять в слово певне значення, то вибір літери безпосередньо залежить від нього. Наприклад, прибувати в місто (значення наближення) і перебувати в місті (перебувати).

Корисні поради

Не слід плутати частки і прийменники з приставками роздільного написання. Наприклад, в негативних займенниках з прийменником роздільно пишуться приставки «не» і «ні»: ні в кого, ні в кого. Прийменники не вживаються з прислівниками, т.к. це незмінна частина мови. Тому роздільно з нею пишеться саме приставка: в оберемок, на дотик, з розмаху.