Що таке присудок і підмет

Що таке присудок і підмет

Підмет і присудок — це головні члени речення, які утворюють його граматичну основу. Саме вони несуть основне смислове навантаження в пропозиції і саме від них задаються питання до другорядних членам.

Інструкція

Підмет — це синтаксичний термін. Їм називають головний член речення, який позначає предмет-суб’єкт, про який йдеться в пропозиції. Підмет, як правило, відповідає на питання називного відмінка — «хто? — Що? ».

У російській мові підлягає найчастіше є іменник у називному відмінку. Щоб його виділити, потрібно поставити запитання «хто? — Що? », Але тільки в парі, тому що питання« що? »Властивий також і знахідному відмінках. Наприклад: «Дівчинка їде на велосипеді».

Питання «хто? — Що? »Можна задати до слова« дівчинка », значить, це і є підмет. При синтаксичному розборі підлягає підкреслюється однією рисою.

Крім іменника в називному відмінку, підлягає також може бути займенником («Він підійшов до вікна», «Ніхто не владний над часом»), числівником («До нас підійшли п’ятеро»), інфінітивом («Ламати — не будувати»).

Також підмет може бути не окремим словом, а неподільним словосполученням (Міністерство оборони, сільське господарство, величезна кількість).

Другорядні члени речення, що залежать від підмета, утворюють склад підлягає.

Присудок — другий головний член речення. Він характеризує підмет, найчастіше означає його дію (відповідає на питання «що робить?»), Рідше характеризує його сутність, розповідає про те, що собою представляє цей предмет. Іншими словами, описує стан предмета.

Присудки діляться на дієслівні та іменні, можуть бути простими і складеними. Простими дієслівними та іменними називаються присудки, виражені одним дієсловом або ім’ям.

«Дівчинка їде на велосипеді» — присудок «їде».

«Моє ім’я — велика таємниця» — присудок «таємниця».

Складові дієслівні присудки — ті, що складаються з інфінітивом і зв’язкової частини.

Хлопчик хоче грати — присудок «хоче грати».

Складений іменний присудок містить іменну і дієслівну частини.

Дівчина була розумна — присудок «була розумна».

Пропозиція може містити лише підмет або тільки присудок, в цьому випадку пропозиція називається односкладних (якщо є й те, й інше — двоскладного). У пропозиції може бути кілька підлягають або кілька присудків. Якщо вони відносяться до одного і того ж члену пропозиції, то вони будуть називатися однорідними.

Якщо в реченні тільки одна граматична основа, воно називається простим, а якщо кілька — складним.