Що таке проекція

Що таке проекція

Проекція — це зображення тривимірного об’єкта на двомірної проекційної площини. Метод проекції зображення базується на зоровому сприйнятті. Якщо всі крапки предмета зв’язати прямими променями з константної точкою центру проекції, в якій нібито розташований очей спостерігача, то в місці перетину цих прямих з певною площиною утворюється проекція усіх точок об’єкта. При об’єднанні цих точок прямими в порядку з’єднання їх у предметі, можна отримати на двомірної площини зображення даного об’єкта або центральну його проекцію.

Інструкція

У разі якщо центр проекції об’єкта нескінченно далекий від проекційної площини, можна вести мову про паралельну проекції, а якщо в цьому випадку промені проекції ще й падають під кутом 90 градусів до площини — то застосовується поняття ортогональної проекції.

Проекція широко застосовується в ряді прикладних наук і мистецтв: графіку, картографії, архітектурі, живопису.

Проекція в картографії-це математичний спосіб зображення еліпсоїдної поверхні на заданій площині. Сенс проектування полягає в тому, що Земля, як планета, є еліпсоїдом. Еліпсоїд, який неможливо розгорнути в одну площину міняють на іншу фігуру, яка в площину розгортається. На дану фігуру переносять відповідно паралелі і меридіани.

У психології проекція позначає певний механізм захисту психіки окремої особистості чи психологічний процес, який відноситься до механізму психологічного захисту, в ході якого відбувається всередині людини помилково сприймається ним як відбувається навколо нього. Ця особистість вважає, що хтось (чи щось) мислить, відчуває, володіє тими ж рисами характеру, що і він сам. Спочатку цей механізм психологічного захисту був описаний Зигмундом Фрейдом. Людина внаслідок проектування починає рахувати свої, неможливі для його свідомості та психіки почуття, нібито чужими і належать іншій особі або предмету, і, відповідно, не відчуває жалю або відповідальності за чужі йому дії. Цей механізм широко поширений у людей, страждаючих параноєю, істеричними станами.

Проекція в алгебрі — це операція над відносинами в реляційних базах даних, яка видає в підсумку підмножина певного ставлення чи таблиці, які утворюються при виборі спецатрібутов з подальшим виключенням у разі необхідності дублікатів кортежів.