Що таке проект

Що таке проект

Існує безліч різновидів проектів, між якими є досить серйозні відмінності. Під проектом розуміється опис або детальний план майбутньої діяльності, яка спрямована на досягнення певного результату або мети. Це може бути створення унікального продукту чи послуги, яке обмежене певними ресурсами і має певний ризик. Підготовка проекту називається проектуванням.

Інструкція

  1. Проект має декілька характеристик, які властиві тільки йому. За цими характеристиками визначається, чи є цей вид діяльності проектом.
  2. Ключовий параметр — тимчасовість, оскільки будь-який проект має певні рамки, які обмежені в часі. Якщо такого обмеження немає, то швидше мається на увазі програма.
  3. Проектна робота повинна стимулювати на досягнення певних результатів. Ними можуть стати якісь фінансові показники на певний період, або випуск певної продукції. Важливо зрозуміти, що запуск чогось нового — це проект, а процес виробництва — програма.
  4. Розробка проекту виконується послідовно, тому що будь-який проект обмежений у часі, а тому він проходить через певні кроки. Ці фази обмежуються змістом і цілями проекту, які встановлюються на початковому етапі.
  5. На розвиток проектної діяльності великий вплив мають інші чинники. Наприклад, залежно від культурного оточення (звичаї, етичні норми) буде змінюватися і зміст роботи. Велику роль може зіграти політичне чи міжнародне оточення, якщо робота виконується з урахуванням даних особливостей (територія, ресурси місцевості, економіка, політична ситуація).
  6. Оточення проекту змінюється під час його виконання. Зміни можуть носити як позитивний, так і негативний характер. Змінами в проекті займається навчальна дисципліна «Управління проектами».
  7. У проекті чітко визначається мета, розглядаються всі обмеження діяльності і є мета на досягнення унікальності результату. На відміну від будь-якого іншого процесу проект є кінцевим і визначається через обмеження.

Зверніть увагу

Не варто плутати процес і проект. Процес — певна діяльність, яка не полягає у визначені часові рамки.