Що таке професія

Що таке професія

Професія (від лат. Professio — «офіційно вказане заняття») — рід людської діяльності, що вимагає спеціальних знань і навичок в тій чи іншій області, які людина набуває в результаті навчання, теоретичної та практичної підготовки, а також досвіду, отриманого в процесі роботи.

Інструкція

  1. Придбання професії здійснюється в спеціальних, середньо-спеціальних (технікуми, коледжі, училища) і вищих (інститут, університет, консерваторія, семінарія, академія, школа-студія і т.д.) навчальних закладах.
  2. Середньо-спеціальні навчальні заклади, як правило, готують фахівців в галузі промисловості, сільського господарства, будівництва, охорони здоров’я тощо. Технічні училища називаються технікумами. Випускники технікумів є безпосередніми виконавцями роботи, помічниками фахівців середньої та вищої ланки або організаторами праці нижчих робочих ланок.
  3. Училища готують фахівців в області економіки, педагогіки, медицини. Існують також театральні, художні, військові училища, які іноді називаються школами. Випускники училищ часто йдуть у вищі заклади для продовження навчання та підвищення професійної кваліфікації.
  4. Вищі заклади готують фахівців вищої кваліфікації в різних областях науки, культури, педагогіки, економіки, юриспруденції, медицини, військової справи, духовного просвітництва і т.д.
  5. Список професій дуже різноманітний і включає безліч областей, в яких, в свою чергу, є спеціальності. За значенням поняття «спеціальність» близьке до поняття професії. Це система знань, умінь і навичок, конкретизована і спрямована на певну локальну область професії. Наприклад, у медичній професії лікарі мають різну спеціальності — хірурги, терапевти, онкологи, невропатологи тощо; в педагогіці — вчителі з різних предметів, в кінематографі — актори, режисери, сценаристи, каскадери, оператори і т.д.
  6. Професія часто стає справою, яка є основним джерелом доходу, тому її вважають синонімом слова «робота». Професія об’єднує людей одного профілю знань у професійне співтовариство, з однаковими інтересами, думками, способом життя, прагненнями. Професія дає можливість людині отримати життєву мету, вибрати свій шлях.
  7. Професіоналом називають людину, яка постійно зростає і розвивається в своїй області, набуває досвіду, підвищує кваліфікацію. Професіонал рухається по кар’єрних сходах, займає все більш високі посади, підвищує свій дохід і, відповідно, матеріальні умови життя. Тому оволодіння професією дає безліч переваг в поліпшенні та стабілізації життя і впевненості в завтрашньому дні.