Що таке профіцит бюджету

Що таке профіцит бюджету

Держава, як будь-який господарюючий суб’єкт, щорічно приймає бюджет, який включає дохідну і видаткову частину. Відповідно до класифікації доходів і витрат, у них передбачаються надходження грошових коштів у державну скарбницю, витрати на утримання державного апарату і виконання зобов’язань держави. У тому випадку, якщо доходна частина бюджету перевищує видаткову, кажуть про профіцит бюджету.

Інструкція

Централізація грошових ресурсів в руках влади, як показують розрахунки економістів, негативно позначається на діяльності господарюючих суб’єктів. При цьому відволікаються кошти, які могли бути використані для модернізації виробництва, переходу на нові технології, придбання обладнання. Тому профіцит бюджету не є плановою величиною, що передбачається під час його складання. Законодавство багатьох країн світу прямо забороняє це робити.

Законодавство України передбачає, що бюджети будь-якого рівня: федеральний, крайовий або обласний і місцевий складаються і затверджуються без бюджетного профіциту. Якщо в процесі складання бюджету виявляється профіцит, то бюджетні комісії зобов’язані на цю суму зменшити надходження в дохідну частину від продажу державної власності, реалізації інших федеральних запасів і резервів. Для усунення профіциту збільшуються витрати у вигляді дотацій бюджетам інших рівнів і суми, що надходять на погашення державного боргу.

Якщо вищеперелічені заходи щодо усунення профіциту бюджету будуть визнані недоцільними, то, звичайно, вводяться відповідні зміни до податкового законодавства і ставки на податки знижуються.

Профіцит не буде однозначно позитивним явищем і в тому випадку, якщо він утворюється в ході виконання бюджету протягом року. Його можна визнати позитивним тільки тоді, коли передбачені витратні зобов’язання виконуються на 100%. У цьому випадку, кошти можуть бути спрямовані для створення грошового резерву та на покриття перспективних витрат, які планується провести в наступному році. У тому випадку, коли профіцит бюджету виник через недофінансування, вигідно сформованої кон’юнктури ринку, то таке перевищення дохідної частини над витратами економісти не відносять до позитивних явищ. Це положення вимагає термінового коригування та усунення виниклого позитивного балансу державних коштів.