Що таке прогрес

Що таке прогрес

Прогрес — рух вперед, це рівномірний зміна від нижчого до вищого, сукупність дій і відкриттів, спрямованих на поліпшення та прискорення соціального, матеріального і наукового процесів суспільства.

Інструкція

Прогрес (від лат. Progressus — «рух вперед, успіх») — поступальний рух вперед, прагнення до досконалості. Це зміни на краще в ході процесів розвитку в різних областях: соціальної, матеріальної, науково-технічної. Можна говорити як про прогрес системи в цілому (людства, науки і техніки), так і про прогрес окремої особистості, групи людей, технічній, культурній та інших сферах діяльності.

Вперше послідовну теорію розвитку запропонував абат Сен-П’єр, відомий французький публіцист, в 1737 році у своїй книзі «Зауваження про безперервне прогрес загального розуму».

У Росії широко поширена думка, що поняття «прогресу» пов’язане з ідеологією марксизму і було придумано з метою ототожнити поняття «соціалізм» і «капіталізм», для того щоб дезорієнтувати людей («Філософія», П. В. Алексєєв, А.В. Панін). Однак це не так. Прогрес — значуще поняття, вивчення якого необхідно для аналізу змін, що відбулися і ступеня їх користі і швидкості впровадження. Це вивчення може мати як позитивні, так і негативні результати, які не менш важливі для визначення майбутнього курсу.

Соціальний прогрес — розвиток суспільства, рух до свободи і справедливості, засноване на правових, політичних і моральних досягнення.

Матеріальний прогрес — процес найбільшого задоволення матеріальних потреб людей, зниження або знищення чинників, що перешкоджають або обмежують це задоволення.

Науково-технічний прогрес — єдиний поступальний розвиток науки і техніки, винахід і освоєння нових технічних засобів, відкриття в різних галузях науки.

Всі напрямки прогресу тісно взаємопов’язані: соціальний розвиток веде до появи нових просунутих умов для роботи в різних виробничих напрямках, що, в свою чергу, сприяє появі нових можливостей для задоволення матеріальних потреб.

Величезний вплив на науково-технічний прогрес надає економіка: вчені побоюються, що деякі галузі науки і навіть медицини не отримують належного розвитку, оскільки економічно невигідні, наприклад, не проводяться належні експерименти та випробування для виробництва ліків від рідкісних хвороб через великих витрат і малої вигоди.

Останні 200 років прогрес йшов величезними темпами з усе дедалі більшого швидкістю, що призвело до масштабного розвитку цивілізації, однак виснажило природні запаси планети. На жаль, поки мало уваги приділяється такої галузі науки, як екологія, однак людство вже робить певні зусилля для пошуку нових, штучних, замінників зникаючих речовин, винаходу екологічного палива, розробці методів щодо економії води та тепла.