Що таке пролонгація

Що таке пролонгація

Пролонгація (від лат. Prolongare — «подовжувати») — це продовження укладеної раніше угоди, контракту, зобов’язання, що має обмежений термін дії. Найчастіше дане поняття зустрічається в юриспруденції.

Інструкція

Пролонгація — універсальний термін, що означає продовження чого-небудь. Стосовно юридичної сфері він використовується для позначення збільшення терміну дії юридичного документа (угоди, договору, контракту, цінного паперу або банківського вкладу).

Процес пролонгації називається пролонгуванням. Можливість пролонгації дії договору понад обумовленого терміну зазвичай передбачається при його укладанні і включається в текст угоди. При цьому обумовлюються також умови майбутнього пролонгації, якщо жодна з сторін не заявить про відмову.

Відмова від пролонгації повинен бути зроблений до закінчення терміну первинного договору, оскільки зазвичай при дотриманні всіх умов угода продовжується автоматично. Відмова повинна бути підтверджений іншою стороною або сторонами. Наприклад, можливість пролонгації часто передбачається при відкритті банківського депозиту, який після закінчення строку продовжується без участі власника. Це суттєво економить час клієнта і допомагає уникнути додаткової паперової тяганини. Депозит продовжується на той самий строк з процентною ставкою, що діє на дату пролонгації, однак банк має право і відмовити клієнту у пролонгації вкладу.

Пролонгація, чинена неавтоматичним способом, повинна бути оформлена окремою угодою за підписом всіх сторін. Іноді пролонгація може бути проведена на підставі закону або при виникненні форс-мажорних та інших обставин непереборної сили, які не залежать від дій учасників угоди. Наприклад, при початку військових дій в країні, страйків, стихійних лих та ін

При таких обставинах боку тимчасово звільняються від виконання обов’язків за контрактом до їх закінчення, не дивлячись на тимчасові рамки, зазначені в документі. При цьому термін дії договору продовжується на строк дії обставин непереборної сили.