Що таке психологія

Що таке психологія

Аналізом поведінки людини люди намагалися займатися ще в стародавні часи, проте аж до XVII століття психологію вважали однією з фундаментальних частин філософії. З часом вона стала самостійною дисципліною і продовжує свій розвиток і на сьогоднішній день.

Інструкція

Перед психологією стоять непрості завдання, адже людина не може побачити думки, не може бачити почуття і образи, які виникають у свідомості інших людей. Про все це дізнаватися він може тільки побічно — за словами, міміці або по поведінці. До основної сфері зацікавленості психології відносяться: вміння інтерпретувати психічні явища, розуміти їх суть, класифікувати їх, визначати їх функціонування і закони, яким вони підкоряються. Крім того, в психології варто також завдання по здатності до управління цими явищами і ефективного їх використання на практиці.

Використовуючи за основу психічні явища, психологія вивчає, як на людину впливає стан його організму, а також різні зовнішні впливи (наприклад, це може бути природа або суспільство). Однак це не єдина сфера, якою займається психологія. Другою найважливішою задачею, яка перед нею стоїть, є з’ясування можливих зв’язків між психікою і вчинками, що дає можливість пояснювати поведінку людини з наукової точки зору і пролити світло на поведінку тварин.

Не можна також не сказати, що завдяки встановленим психологією закономірностям в сфері пізнавальних процесів (а це відчуття і сприйняття, уява, мислення і пам’ять) істотно полегшився процес засвоєння тих чи інших навичок, знань і умінь. Крім того, завдяки знанням в області цих закономірностей, психологія допомагає також впливати на різні сфери життя людини. Наприклад, на розвиток і виховання особистості, на її професійну мотивацію і поліпшення відносин у колективі.

Варто зазначити, що характерною рисою сучасної психології є її зближення з іншими науками. Завдяки цьому вона має безліч розгалужень, які можуть істотно відрізнятися один від одного, проте мати при цьому один і той же предмет досліджень — механізми дії психіки та її закономірності. Саме тому в наші дні психологію ділять на кілька десятків приватних наук. Так, наприклад, такі її різновиди, як інженерна психологія, космічна та авіаційна зближують психологію з технічними дисциплінами. У той час як соціальна психологія тісно пов’язана з різними соціальними і суспільними науками.