Що таке радикал

Що таке радикал

Походження слово «радикал» веде від латинського radix, що означає «корінь». Термін «радикал» має кілька значень. Він використовується в хімії, в політиці. Математичний радикал являє собою знак добування кореня.

Інструкція

У хімії радикали, звані вільними, представляють частинки, що володіють високою реакційною здатністю. Вільні радикали з неспареними електронами викликають взаємодію з магнітним полем, результатом стає освіта парамагнітних властивостей. Ще одна особливість радикалів — легке вступ в хімічні реакції з подальшими ланцюговими реакціями через присвоєння радикалами електронів інших молекул. Як правило, основна властивість вільних радикалів — нестабільність через швидкість рекомбінації. Однак існують і стабільні радикали, наприклад, радикал Гомберга або вердазіл.

За властивостями хімічні радикали діляться на коротко-і довгоживучі, тверді, рідкі та газоподібні, заряджені і нейтральні. Іон-радикали, у свою чергу, поділяються за знаком заряду на катіон та аніон-радикали, а також органічні й неорганічні освіти.

У політиці радикалом прийнято називати людину, яка прагне до корінних перетворень в існуючій державній системі. Це прихильник рішучих заходів без компромісів, яка відстоює свої політичні ідеї не рахуючись з іншими думками. Як правило, радикальні рухи виникають на хвилі криз державності, коли стає реальною загроза розміреного існування суспільства. Радикали, як правило, вимагають проведення реформ.

У сучасному російському суспільстві широке поширення одержали так звані «ультраправі» радикали, чиї ідеї та гасла по суті є націоналістичними і закликають до непарламентських методів боротьби для зміни конституційного ладу. Найчастіше радикали поділяють екстремістські погляди, що робить їх персонами нон-грата в державному політичному розкладі, однак привертає до їх лав бунтуючих молодь. Серед сьогоднішніх радикалів в Росії можна назвати націонал-більшовиків, етнонаціоналісти (сюди відносяться язичники), православних фундаменталістів, неофашистів, а також монархістів.

Широким масам радикали відомі проведенням публічних заходів, таких як щорічний «Російський марш», який проходить у багатьох містах країни.

Поряд з політичними радикалами існують і радикали у релігії та філософії.