Що таке расизм

Що таке расизм

Расизмом називають сукупність антинаукових концепцій, в основі яких лежать положення про психічної і фізичної нерівноцінності людських рас, про вплив расових відмінностей на культуру суспільства. Проповідники расизму переконані, що вищі раси є творцями цивілізації і повинні панувати, а нижчі не здатні до освоєння високої культури і тому приречені на експлуатацію.

Інструкція

Ідеологи расизму вважають, що вони виконують волю Природи, допомагаючи зберегти їй найбільш важливі її створення. Вони стверджують, що перевага одних народів і неповноцінність інших має біоантропологіческую природу, тому не можуть бути змінено під впливом соціального середовища і виховання.

Міркування про природний нерівності рас з’явилися в рабовласницькому суспільстві і служили для обгрунтування відмінностей між рабами і рабовласниками. У середні століття судження про «кровних» відмінностях виправдовували станову нерівність. У 16-18 століття, коли європейські держави захоплювали колонії, расизм був поясненням нелюдської експлуатації та винищення індіанців, африканців, народів Південної Азії.

У середині 19 століття з’явилися перші теоретичні праці з расизму. Засновником расистської теорії називають Жозефа де Гобіно, який пояснював різні історичні моделі психічними особливостями рас їх творців. У своїх творах він оголосив «вищою» расою блакитнооких і світловолосих арійців. Пізніше термін «арійська раса» використовували німецькі фашисти, які відносили до неї переважно німців. Расизм став офіційною ідеологією фашизму, він використовувався для виправдання загарбницької політики, фізичного знищення мільйонів мирних людей, створення концтаборів, тортур і страт. Подібна «расистська практика» проводилася і японськими мілітаристами в Китаї, італійськими фашистами в Ефіопії. Расистські ідеї знайшли відображення в соціальний дарвінізм, за яким закономірності розвитку людського суспільства зводяться до закономірностей біологічної еволюції.

У сучасному, широкому розумінні, расизмом називають друковані, словесні, фізичні прояви ненависті до окремих людей або цілих народів, політику переслідувань, приниження, заподіяння насильства, нагнітання ворожнечі, поширення компрометуючих відомостей за національною або расовою ознакою, за етнічною, релігійною приналежністю. У цього слова є безліч близьких за значенням — нацизм, фашизм, шовінізм.

Сьогодні расизм є найсуворішим громадським табу і переслідується в багатьох країнах за законом, причому не тільки реальні дії, а й проповідь расизму. Визначення расизму не прийнято поширювати на професійні, вікові або гендерні групи, на сексуальні меншини, на історичні феномени.

Причина расизму — в людському мисленні, а не в кольорі шкіри. Тому зцілення від расових забобонів, нетерпимості та ксенофобії потрібно шукати в позбавленні від помилкових переконань, які протягом багатьох тисячоліть підживлювали невірні концепції. Будь-яка теорія переваги, заснована на расовому розходженні, не знаходить підтвердження в науковому відношенні, крім того, вона негідне, несправедлива і небезпечна. Для расової дискримінації не існує ніякого теоретичного і практичного виправдання.