Що таке рецесія

Що таке рецесія

Економічна теорія сьогодні актуальна як ніколи, в період кризи громадяни все частіше прислухаються до випусків економічних новин, де звучать такі терміни, як інфляція, рецесія, демпінг. Має сенс пояснити деякі з них, наприклад, що таке рецесія.

Інструкція

Якщо розглядати поняття рецесії в широкому розумінні, то воно означає різкий спад ділової активності, що може супроводжуватися цілим рядом негативних наслідків. У вузькому значенні під рецесією розуміють ситуацію, коли фабрики випускають менше готової продукції, ніж раніше, що призводить до зниження прибутку.

Термін «рецесія» вперше був ужитий американськими економістами в період глибокого застою в економіці держави, коли були знижені продуктивність сільського господарства, активність торгівлі та інших видів промисловості.

Наслідки рецесії в економіці зазвичай проявляються у вигляді падіння індексів на біржах. Рецесія однієї країни безпосередньо пов’язана з економічним становищем інший. Наприклад, рецесія в США приведе до спаду економічної активності в інших державах.

Головними ознаками наближається рецесії економісти називають збільшення безробіття і різке зростання цін на енергоносії.

Рецесію, як економічне явище, можна розділити на три види:

- Перший вид економічної рецесії виникає через незапланованих змін у ринковому середовищі. Зазвичай це відбувається через виникнення збройних конфліктів або різкого зростання вартості природних копалин. Основна негативна риса такого виду рецесії — це непередбачуваність поточного положення в економіці країни і подальших результатів.

- Другий вид економічної рецесії можна назвати психологічним і політичним одночасно. Зазвичай така рецесія виникає через зниження рівня довіри у споживачів або виникнення недовіри в інвесторів і бізнесменів. Даний вид рецесії менш небезпечний, ніж перший, і економічну рівновагу країни можна швидко відновити, якщо вчасно знизити процентні ставки.

- Третій вид рецесії — це результат втрати рівноваги в економіці країни, стрімкого зростання міжнаціональних боргів і падіння котирувань. Така рецесія небезпечна тим, що може затягтися на довгі роки.