Що таке реферат

Що таке реферат

Термін «реферат» походить від латинського слова refero — «повідомляю, доповідаю». Він позначає короткий виклад у письмовій формі або у вигляді усної доповіді змісту одного або декількох джерел. Також реферат може представляти результати вивчення наукової проблеми.

Інструкція

  1. Залежно від того, яка робота була проведена автором, розрізняють два типи рефератів: продуктивні і репродуктивні. У продуктивному рефераті людина повинна творчо переробити і критично осмислити текст одного або декількох першоджерел. При цьому готовий продукт може бути представлений в одному з двох видів: реферат-огляд або реферат-доповідь.
  2. В огляді автор повинен привести кілька точок зору, які висловлюють декілька джерел (досить авторитетних для такого типу роботи). Необхідно виявити основні відмінності представлених теорій і, можливо, точки їх зіткнення. Підтверджуючи той чи інший тезу цитатами з першоджерел, автор повинен стежити за достатністю аргументів для всіх представлених позицій. У рефераті-доповіді до описаного змістом додається критична авторська оцінка та аналіз проблеми. Причому в ході дослідження і доповіді автор повинен прагнути до об’єктивності.
  3. Репродуктивні реферати також діляться на два види: реферат-коспект і реферат-резюме. Конспект виходить більш широким за змістом: в ньому перераховані основні тези з джерела інформації, дані про методи і результати дослідження, ілюстративний матеріал та рекомендації щодо використання всієї цієї інформації. У рефераті-резюме автор лише перераховує основні тези використовуваного джерела.
  4. При оцінці реферату враховуються як його зміст, так і оформлення. Титульний аркуш, основний текст, посилання та список літератури повинні бути оформлені відповідно до ГОСТів. Весь обсяг тексту ділиться на кілька частин. У вступі автор говорить про причини вибору теми, про її актуальність і новизні. Коротко вказує на методи роботи і називає основні джерела інформації. Основна частина реферату є виклад тез, їх аргументацію і (в залежності від виду реферату) об’єктивний аналіз. У висновку автор підводить підсумки роботи, формулює висновки і вказує на практичну значимість проведеного дослідження. У списку використаної літератури повинні бути вказані всі книги, статті, дисертації, вивчені при підготовці реферату.