Що таке референсні значення

Що таке референсні значення

Референсні значення — це медичний термін, що вживається при проведенні та оцінці лабораторних досліджень, який визначається як середнє значення певного лабораторного показника, яке було отримано в результаті масових обстежень здорового населення.

Інструкція

Референсне значення застосовується для таких лабораторних досліджень, в яких для оцінки результату аналізу необхідні певні відомості про об’єкт дослідження. «Нормальний» результат повинен потрапляти в діапазон референсних значень, визначених для відповідної частини населення, виділеної за статтю, віком або іншому показнику.

Вибір досліджуваної групи здорових людей невипадковий — він визначається шляхом первісної вибірки цільової групи, для якої призначений конкретний вид дослідження. Далі у певного (досить великого) числа людей з цієї групи проводяться дослідження з визначення даного показника. Для отриманого ряду значень визначають середнє значення і розраховують діапазон референсних значень, що дорівнює плюс-мінус двом вирахувані стандартним відхиленням від середнього показника.

Термінологія «референсні значення» певного показника більш правильно відображає суть досліджень, ніж «нормальні значення», тому що даний термін відображає відносне значення отриманих результатів та можливість їх застосування тільки в конкретній групі населення. При проведенні оцінки результатів дослідження різних за статевим, віковим ознаками груп людей помітні істотні відмінності між референсними значеннями різних вибраних підгруп. Так, приміром, багато загальні та біохімічні показники крові у значеннях, які є референсними для загальної групи жінок 20-30 років, вже не є референсними для вагітних, в організмі яких відбуваються суттєві зміни.

Референсні значення не є абсолютними для певного показника навіть у виділеній групі осіб. У світі існує невелика кількість показників лабораторних досліджень, для яких встановлені стандартні референсні значення. Для більшості показників кожна лабораторія встановлює власні референсні діапазони у зв’язку з відмінностями у використовуваному устаткуванні, методами досліджень, вживання різних — власних чи міжнародних, залежно від використовуваних методів, тест-систем — одиниць виміру.

.