Що таке референтні групи

Що таке референтні групи

Референтна група — соціальна група, яка є для людини значущим еталоном, способом організації як для себе, так і для інших, а також вихідною точкою вироблення ціннісних орієнтацій і соціальних норм.

Інструкція

Опції референтної групи розділяються на порівняльні і нормативні. Нормативні виступають джерелом норм, за допомогою яких здійснюється врегулювання поведінки людей. Вони стають орієнтиром за рішенням значущих проблем. Порівняльна, в свою чергу, є стандартом для індивіда, з яким він ототожнює себе і оточуючих людей. Одна і та ж група здатна бути порівняльної та нормативної одночасно.

Референтні групи за фактом належності поділяють на ідеальні та присутності. Присутності відрізняється тим, що індивід є членом групи. А ідеальною буде для людини та група, в яку він не входить, але на погляди і відносини якої він орієнтований в своїй поведінці і оцінюванні людей і значних подій.

Ідеальна група буває як вигадана, так і реально існуюча. У вигаданої групі життєвими ідеалами і еталонами суб’єктивних оцінок служать літературні герої, відомі історичні особистості. У будь-якому випадку людина прагне бути прихильником ідеальної групи.

На негативні і позитивні референтні групи класифікуються відповідно до запереченням або згодою особи з цінностями і нормами групи. Від того людина намагається відповідати несхвальним оцінками з боку тієї групи, яких норм він не дотримується, і навпаки — отримати схвалення своїх вчинків з боку того суспільства, нормам якого намагається відповідати.

Е.В. Щедріна розробила спеціальну експериментальну процедуру, що виявляє референтні групи — референтометрію. Вона призначена для встановлення та виявлення рівня референтності учасників групи для будь-якого вхідного в неї індивіда. Тобто вона визначає коло осіб, думка яких індивід вважає найбільш значущим для себе.

У соціальній психології та соціології поняття референтної групи застосовується зазвичай для пояснення соціально-психологічних механізмів, які беруть участь у розвитку індивідуальних ціннісно-нормативних установок і регуляції свідомості особистості.

Вплив референтної групи на людину важливо. Тому ці групи виявляють з метою проведення соціологічних досліджень, які пов’язані з освоєнням ефективних пропагандистка та педагогічних впливів. Референтометрія допомагає вивчати спрямованість особистості і шукати шляхи для її цілеспрямованого формування.