Що таке реформи

Що таке реформи

Із засобів масової інформації постійно лунають відомості про проведені в країні реформи. Майже всі вони позиціюються як соціально значимі — спрямовані на поліпшення якості життя громадян. Проте мети і значення реформ не завжди так вже однозначні.

Інструкція

  1. Реформою (від латинського reformo — «змінюю») називається перетворення державної політики, інституційного устрою. Ключова відмінність реформи від інших форм трансформації суспільних, економічних і політичних реалій — ненасильницькі методи.
  2. Таким чином, в структурі реформи є кілька ланок: для початку необхідно уявлення про бажаний стан справ у майбутньому (власне, це характерно і для передреволюційної обстановки). Далі потрібні реалістична оцінка нинішньої ситуації і план втілення планів у життя з урахуванням опору ситуації. Реформа не насаджується, а поступово вводиться в суспільно-економічний і політичний устрій.
  3. Таке суворе визначення реформи — найбільш м’якого способу впровадження нововведень у державну дійсність. На ділі ж найчастіше мають місце не реформи, а трансформації. Це повертає до питання про цілі і призначення реформ. Перетворення на рівні державного устрою, в кінцевому підсумку, має на меті зміцнення діючої влади. У більшості ситуацій в якості методу служить підвищення лояльності громадян. Тоді реформи носять соціально спрямований характер. Проте історія знає безліч випадків, коли реформи, навпаки, знижували рівень життя населення: наприклад, збільшення пенсійного віку, скорочення соціальних допомог, посилення податкового гніту.
  4. Найбільш відомими реформами в російській історії були: реформи Петра Великого (одна з них полягала у створенні апарату державного управління — Колегій, надалі стали Міністерствами), Столипінська аграрна реформа (спрямована на вирішення селянського питання та розвитку сільського господарства на початку XX століття), цикл реформ в роки Перебудови (1986-1991 роки). У російському політичному контексті останніх років термін «реформа» нерідко замінюється близьким за змістом поняттям «модернізація» (осучаснення). Скептики схильні бачити за цією риторикою спробу приховати неефективність вжитих заходів.